Language of document :

Tožba, vložena 17. septembra 2009 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-78/09)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasi naj se ničnost odločbe Komisije o zavrnitvi predloga tožeče stranke za povračilo stroškov postopka v zadevi T-18/04, ki so bili toženi strani naloženi s sodbo Sodišča prve stopnje z dne 10. junija 2008. Poleg tega naj se toženi stranki naloži povračilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki je nastala tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe, ne glede na njeno obliko, s katero je tožena stranka zavrnila predlog z dne 22. septembra 2008;

če je to potrebno, naj se razglasi ničnost odločbe, ne glede na njeno obliko, s katero je bila zavrnjena pritožba z dne 8. aprila 2009;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 15.882,31 EUR, povečan za zamudne obresti po 10-odstotni letni obrestni meri z letno kapitalizacijo, ki tečejo od datuma predloga z dne 22. septembra 2008 do danes, za povračilo materialne škode, ki je tožeči stranki nastala zaradi izpodbijane odločbe v zgoraj navedenem obdobju;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 6500,00 EUR ex aequo et bono, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je pravičen, za povračilo nepremoženjske škode, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi izpodbijane odločbe v obdobju od sprejetja odločbe do danes;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki za vsak dan, ki poteče med jutrišnjim dnem in dnem, ko bo v celoti in brez izjem ugodeno predlogu z dne 22. septembra 2008, ter bodo brez izjeme izvršene vse odločbe oziroma materialni akti, plača znesek 5 EUR, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je pravičen, ki ga je treba nakazati vsak prvi dan v mesecu glede na zapadle pravice predhodnega meseca, za povračilo materialne škode, ki je tožeči stranki nastala zaradi izpodbijane odločbe v zgoraj navedenem obdobju;

toženi stranki naj se naloži plačilo vseh stroškov tega postopka.

____________