Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d'appel de Paris (Ranska) on esittänyt 10.11.2009 - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS v. Président de l'Autorité de la Concurrence ja Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Asia C-439/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d'appel de Paris

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Vastapuolet: Président de l'Autorité de la Concurrence ja Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Ennakkoratkaisukysymys

Kuuluuko valikoivassa jakeluverkossa toimiville valtuutetuille jälleenmyyjille asetettu yleinen ja ehdoton kielto myydä sopimustuotteita internetissä loppukäyttäjille todellakin EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vakavimpiin tarkoituksellisiin kilpailunrajoituksiin, joihin ei voida soveltaa asetuksessa N:o 2790/19991 säädettyä ryhmäpoikkeusta mutta joihin voidaan mahdollisesti soveltaa EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaista yksittäispoikkeusta?

____________

1 - EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 22.12.1999 annettu komission asetus (EY) N:o 2790/1999 (EYVL L 336, s. 21).