Language of document :

A Cour d'appel de Paris [Franciaország] által 2009. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS kontra Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(C-439/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel de Paris

Az alapeljárás felei

Felperes: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Alperesek: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A szerződés szerinti termékek végső felhasználók számára való internetes értékesítésének a szelektív forgalmazási hálózat keretében az engedéllyel rendelkező forgalmazókkal szemben előírt általános és abszolút tilalma tényleg olyan, az EK-Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése értelmében vett különösen súlyos, célzott versenykorlátozásnak minősül-e, amely kikerül a 2790/1999 rendelet1 szerinti csoportmentesség alól, de esetlegesen a EK-Szerződés 81. cikkének (3) bekezdése alapján egyedi mentesítésben részesülhet?

____________

1 - A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 2790/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 336., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 364. o.).