Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour d'appel de Paris (Franța) la 10 noiembrie 2009 - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Cauza C-439/09)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Paris

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Pârâți: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Întrebarea preliminară

Interdicția generală și absolută de a vinde pe internet produsele contractuale utilizatorilor finali impusă distribuitorilor agreați în cadrul unei rețele de distribuție selectivă constituie într-adevăr o restricție caracterizată a concurenței prin obiect în sensul articolului 81 alineatul (1) din tratatul CE care nu se încadrează în domeniul de aplicare al scutirii pe categorii prevăzute de Regulamentul nr. 2790/19991, însă care poate eventual beneficia de o scutire individuală în temeiul articolului 81 alineatul (3) din tratatul CE?

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 2790/1999 al Comisiei din 22 decembrie 1999 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO L 336, p. 21, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 66).