Language of document : ECLI:EU:F:2007:15

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2007. január 25.

F‑55/06. sz. ügy

Augusto de Albuquerque

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Tisztviselők – Újrabeosztás – A személyzeti szabályzat 7. cikkének (1) bekezdése – Nyilvánvaló mérlegelési hiba – Egyenlő bánásmód elve – Hatáskörrel való visszaélés – Szolgálati érdek”

Tárgy:         Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. de Albuquerque a Bizottság Információs társadalom és Média Főigazgatósága főigazgatója 2005. szeptember 23‑i, őt a G.2. „Mikro‑ és nanorendszerek” egység vezetői munkakörébe újrabeosztó határozatának, valamint a kinevezésre jogosult hatóság 2006. február 2‑i, a megtámadott határozattal szembeni panaszát elutasító határozatának megsemmisítését kéri.

Határozat:         A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – A szervezeti egységek szervezése – A személyi állomány beosztása

(Személyzeti szabályzat, 7. cikk, (1) bekezdés)

2.      Eljárás – Bizonyítás – A tisztviselő újrabeosztásáról szóló határozat elleni kereset

3.      Tisztviselők – A szervezeti egységek szervezése – A személyi állomány beosztása

(Személyzeti szabályzat, 7. cikk, (1) bekezdés)

4.      Tisztviselők – A szervezeti egységek szervezése – A személyi állomány beosztása

(Személyzeti szabályzat, 7. cikk, (1) bekezdés)

1.      Amennyiben valamely határozatot nem minősítenek a szolgálati érdekkel ellentétesnek, nem merülhet fel a hatáskörrel való visszaélés kérdése. Ez a helyzet azon újrabeosztásról szóló határozat esetében, amelyet egy tarthatatlanná vált munkahelyi helyzet megszüntetése érdekében hoznak, amikor a belső vagy külső szolgálati kapcsolatokban jelentkező nehézségek a szervezeti egység megfelelő működésére nézve káros feszültséget keltenek. E tekintetben közömbös, hogy ki tehető felelőssé a szóban forgó problémákért, sőt az is, hogy a felhozott panaszok megalapozattak‑e.

(lásd a 60., 61. és 89. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 124/78. sz., List kontra Bizottság ügyben 1979. július 12‑én hozott ítéletének (EBHT 1979., 2499. o.) 13. pontja; 176/82. sz., Nebe kontra Bizottság ügyben 1983. július 14‑én hozott ítéletének (EBHT 1983., 2475. o.) 25. pontja; C‑116/88. és C‑149/88. sz., Hecq kontra Bizottság egyesített ügyekben 1990. március 7‑én hozott ítéletének (EBHT 1990., I‑599. o.) 22. pontja; C‑294/95. P. sz., Ojha kontra Bizottság ügyben 1996. november 16‑án hozott ítéletének (EBHT 1996., I‑5863. o.) 41. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑59/91. és T‑79/91. sz., Eppe kontra Bizottság egyesített ügyekben 1992. június 10‑én hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑2061. o.) 57. pontja; T‑98/96. sz., Costacurta kontra Bizottság ügyben 1998. január 22‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1998., I‑A‑21. és II‑49. o.) 39. pontja; T‑78/96. és T‑170/96. sz., W kontra Bizottság egyesített ügyekben 1998. május 28‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1998., I‑A‑239. és II‑745. o.) 88. pontja; T‑131/97. sz., Gómez de Enterría y Sanchez kontra Parlament ügyben 1998. november 17‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1998., I‑A‑613. és II‑1855. o.) 62. pontja; T‑100/00. sz., Campoli kontra Bizottság ügyben 2001. március 6‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2001., I‑A‑71. és II‑347. o.) 45. és 63. pontja; T‑76/03. sz., Meister kontra OHIM ügyben 2004. október 28‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑325. és II‑1477. o.) 79. és 80. pontja; T‑236/02. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2005. november 24‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑365. és II‑1621. o.) 182. pontja.

2.      Az adminisztráció védekezésként és különösen a közösségi bíróság előtt megtámadott újrabeosztási határozatot alátámasztó indokolás megalapozottságának bizonyítása érdekében érvényesen hivatkozhat a felperesnek a szervezeti egység megfelelő működésére nézve káros feszültségről tanúskodó feljegyzésére, még akkor is, ha ezt a „személyes és bizalmas” megjelölésű feljegyzést formálisan nem továbbították a címzettjének, a felperes felettesének, hanem azt a felperes a szervezeti egység más vezető beosztású tisztviselőivel közölte, mivel e körülmény miatt a feljegyzés nem veszítheti el bizonyító erejét.

(lásd a 64. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑353/94. sz., Postbank kontra Bizottság ügyben 1996. szeptember 18‑án hozott ítéletének (EBHT 1996., II‑921. o.) 67. és 68. pontja.

3.      Nem kérdőjelezi meg e határozat jogszerűségét az a körülmény, hogy a tisztviselő szolgálati érdekből, a feletteseivel való viszonyát terhelő nehézségek következményeként történő újrabeosztásáról szóló határozattal együtt más tisztviselőket is újrabeosztottak az adminisztráció által hozott belső iránymutatásban szereplő kötelező mobilitáshoz kapcsolódó intézkedés okán.

(lásd a 70. pontot)

4.      A több tisztviselőt érintő olyan újrabeosztási intézkedést illetően, amelyben egyiküket szolgálati érdekből, a feletteseivel való viszonyát terhelő nehézségek következményeként, a többieket pedig az adminisztráció által hozott belső iránymutatásban szereplő kötelező mobilitáshoz kapcsolódó intézkedés okán osztják be újra, az előbbit nem lehet összehasonlítani az utóbbiakkal, akik – mivel nem érintettek a személyes konfliktusban – tőle eltérő helyzetben vannak. Nem minősül tehát hátrányos megkülönböztetésnek az a tény, hogy az adminisztráció arra tekintettel volt, hogy a kötelező mobilitás okán újrabeosztott tisztviselő elutasított egy meghatározott munkakörbe való újrabeosztást, arra viszont nem, hogy a szolgálati érdekből újrabeosztott tisztviselő is elutasította az újrabeosztást.

(lásd a 92. és 94. pontot)