Language of document : ECLI:EU:F:2007:233

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (első tanács)

2007. december 14.

F‑82/06. sz. ügy

Tineke Duyster

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Szülői szabadság – A szülői szabadság kezdő időpontja – Perfüggőség – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság ”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben T. Duyster a szülői szabadságának kezdő időpontját 2004. november 8‑ára meghatározó, 2005. november 17‑i bizottsági határozat elleni panaszát elutasító 2006. május 11‑i bizottsági határozat megsemmisítését kéri. Ezenfelül a felperes újból előterjeszti az F‑18/06. sz. Duyster kontra Bizottság ügyben előterjesztett kérelmeket, azaz egyrészt a szülői szabadságának kezdő időpontját 2004. november 8‑ára meghatározó, 2005. november 17‑i bizottsági határozat megsemmisítését kéri, másrészt kártérítés megfizetését kéri, többek között az említett határozattal okozott vagyoni és nem vagyoni károk megtérítése céljából.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Eljárás – Az eljárási iratok elfogadhatósága – Az irat benyújtásakor való értékelés

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 114. cikk)

2.      Eljárás – Perfüggőségi kifogás

1.      Éppen úgy, ahogyan a kereset elfogadhatóságát a benyújtásakor kell értékelni, a többi eljárási irat – így az elfogadhatatlansági kifogást tartalmazó irat – elfogadhatóságát is azok benyújtásakor értékelni. Ez az értelmezés biztosítja a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének tiszteletben tartását.

(lásd a 40. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 50/84. sz., Bensider és társai kontra Bizottság ügyben 1984. november 27‑én hozott ítéletének (EBHT 1984., 3991. o.) 8. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑236/00. R. II. sz., Stauner és társai kontra Parlament és Bizottság ügyben 2001. október 8‑án hozott végzésének (EBHT 2001., II‑2943. o.) 49. pontja, valamint T‑219/01. sz., Commerzbank kontra Bizottság ügyben 2003. július 9‑én hozott végzésének (EBHT 2003., II‑2843. o.) 61. pontja.

2.      Mint elfogadhatatlant el kell utasítani az olyan keresetet, amely ugyanazon feleket állítja szembe, ugyanazon célok elérésére törekszik és ugyanazon jogalapokon alapszik, mint a korábban benyújtott kereset.

(lásd a 47. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 172/83. és 226/83. sz., Hoogovens Groep kontra Bizottság egyesített ügyekben 1985. szeptember 19‑én hozott ítéletének (EBHT 1985., 2831. o.) 9. pontja, valamint 358/85. és 51/86. sz., Franciaország kontra Parlament egyesített ügyekben 1988. szeptember 22‑én hozott ítéletének (EBHT 1988., 4821. o.) 12. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑68/07. sz., Landtag Schleswig‑Holstein kontra Bizottság ügyben 2007. június 14‑én hozott ítéletének (az EBHT‑ban nem tették közzé) 16. pontja.