Language of document : ECLI:EU:F:2007:215

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

6 päivänä joulukuuta 2007

Asia F-40/06

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Tietopyyntö, joka koski asemapaikasta asuinpaikkaan lähetettyjä henkilökohtaisia tavaroita – Lausunnon antamisen raukeaminen – Selvästi perusteeton vahingonkorvausvaatimus

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii yhtäältä sellaisen implisiittisen päätöksen kumoamista, jolla on hylätty kantajan vaatimus siitä, että hänelle olisi toimitettava jäljennös rahtikirjasta, joka koski hänen henkilökohtaisten tavaroidensa lähettämistä Angolasta Italiaan, ja toisaalta vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Lausunnon antaminen kumoamisvaatimuksesta raukeaa. Vahingonkorvausvaatimus hylätään selvästi perusteettomana. Kantaja velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Kantajan vaatimusten täyttäminen kanteen nostamisen jälkeen – Kohdetta vaille jäänyt kanne – Lausunnon antamisen raukeaminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Henkilöstö – Sopimussuhteen ulkopuolinen toimielinten vastuu – Vastuun syntymisen edellytykset – Lainvastaisuus – Vahinko – Syy-yhteys – Kumulatiiviset edellytykset

1.      Koska toimielin on kanteen nostamisen jälkeen täyttänyt kantajan kaikki vaatimukset, kantajan nostamalla kumoamiskanteella, joka koskee hänen vaatimustensa hylkäämistä koskevaa implisiittistä päätöstä, ei ole enää kohdetta ja lausunnon antaminen esillä olevassa asiassa raukeaa.

(ks. 26 kohta)

2.      Sopimussuhteen ulkopuolinen yhteisön vastuu syntyy ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: toimielinten moitittu toiminta on lainvastaista, vahinkoa on tosiasiallisesti syntynyt ja toiminnan ja väitetyn vahingon välillä on syy-yhteys. Riittää, että yksi näistä edellytyksistä jää täyttymättä, jotta vahingonkorvausvaatimus on kokonaisuudessaan hylättävä ilman, että on tarpeen tutkia tämän vastuun muita edellytyksiä.

(ks. 44 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑165/03, Vonier v. komissio, 10.11.2004 (Kok. H. 2004, s. I‑A‑343 ja II‑1575, 78 kohta).