Language of document : ECLI:EU:F:2007:229

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 13 d.

Byla F‑42/06

Asa Sundholm

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – 2004 m. vertinimo procedūra – Vertinimo tikslai ir kriterijai – Nuostolių atlyginimas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo A. Sundholm prašo pirmiausia panaikinti ataskaitą apie jos karjeros raidą, parengtą už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ir priteisti iš Komisijos 1 euro neturtinės žalos, kurią ji patyrė dėl minėtos ataskaitos apie karjeros raidą, atlyginimą.

Sprendimas: Panaikinti ataskaitą apie ieškovės karjeros raidą už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 dienos. Atmesti likusią ieškinio dalį. Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Vertinimas – Ataskaita apie karjeros raidą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Skundžiamo neteisėto akto panaikinimas – Tinkamas neturtinės žalos atlyginimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

1.      Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kurias priėmė Komisija, 8 straipsnio 5 dalies matyti, kad administracija privalo nustatyti dirbančiam asmeniui tikslus ir vertinimo kriterijus. Remiantis šia nuostata, formalus vertintojo ir dirbančio asmens dialogas, vykstantis kiekvieno vertinimo pradžioje, turi būti susijęs ne tik su minėto asmens veiklos vertinimu už atitinkamą laikotarpį, kuris tęsėsi nuo metų, ėjusių prieš metus, kuriais atliekamas vertinimas, sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., bet ir su tikslų metams, einantiems po atitinkamo laikotarpio, nustatymu, nes šie tikslai yra atspirties taškas vertinant našumą. Ši pareiga pakartojama vertinimo gairėse, kurias Komisija pati sau numatė kaip elgesio kodeksą.

Jei vertinimo už atitinkamą laikotarpį tikslai ir kriterijai nenustatyti, administracija neturi tvirtinti, kad ankstesniam atitinkamam laikotarpiui nustatyti tikslai perkeliami kitam laikotarpiui dėl to, kad nenurodyta, kada baigiasi jų galiojimas.

(žr. 31, 32 ir 37 punktus)

Nuoroda:

1983 m. gruodžio 1 d. Teisingumo teismo sprendimo Blomefield prieš Komisiją, 190/82, Rink. p. 3981, 20 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1991 m. sausio 24 d. Sprendimo Latham prieš Komisiją, T‑63/89, Rink. p. II‑19, 25 punktas; 2003 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Tatti prieš Komisiją, T‑296/01, Rink. VT p. I‑A‑225 ir II‑1093, 43 punktas.

2.      Vien tik pareigūno skundžiamo administracijos akto panaikinimas yra tinkamas atlyginimas ir iš esmės, t. y. kai tokiame akte nėra jokio akivaizdžiai neigiamo ieškovo gebėjimų įvertinimo, galinčio jį įžeisti, pakankamas atlyginti bet kokią dėl panaikinto akto patirtą neturtinę žalą.

(žr. 44 punktą)

Nuoroda:

1995 m. sausio 26 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Pierrat prieš Teisingumo Teismą, T‑60/94, Rink. VT p. I‑A‑23 ir II‑77, 62 punktas.