Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 13 d.

Byla F‑27/07

Asa Sundholm

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – 2001–2002 m. vertinimo procedūra – Nebuvimas dėl medicininių priežasčių – Pirmosios instancijos teismo sprendimo vykdymas – EB 233 straipsnis“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo A. Sundholm prašo panaikinti 2006 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimą dėl ataskaitos apie jos karjeros raidą už laikotarpį nuo 2001 m. liepos 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d., kuris buvo priimtas vykdant 2005 m. balandžio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą Sundholm prieš Komisiją (T‑86/04, neskelbtas Rinkinyje).

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Vertinimas – Ataskaita apie karjeros raidą – Teisminė kontrolė – Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Vertinimas – Ataskaita apie karjeros raidą – Pareiga motyvuoti – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

1.      Pirmosios instancijos teismas negali pakeisti įpareigotų vertinti vertinamo asmens darbą asmenų pateikto vertinimo savuoju. Bendrijos institucijos, vertindamos savo pareigūnų darbą, turi didelę diskreciją. Ataskaitose apie karjeros raidą pateikti vertinimai nepatenka į teisminės kontrolės, kuri atliekama tik dėl galimų procedūrinių reikalavimų pažeidimų, akivaizdžių faktinių klaidų administracijos vertinimuose bei dėl galimo piktnaudžiavimo įgaliojimais, sritį.

(žr. 39 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2006 m. liepos 13 d. Sprendimo Andrieu prieš Komisiją, T‑285/04, Rink. VT p. I-A-2-161 ir II‑A‑2‑775, 99 punktas; 2007 m. rugsėjo 12 d. Sprendimo Combescot prieš Komisiją, T‑249/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑0000 ir II‑A‑2‑0000, 78 punktas.

2.      Ypatingas dėmesys ataskaitos apie karjeros raidą motyvavimui visų pirma turi būti skiriamas tam tikrais atvejais, kai apeliacinis vertintojas ketina neatsižvelgti į jungtinio komiteto vertinimo rekomendacijas, kai ataskaitoje apie karjeros raidą pateikiami mažiau palankūs vertinimai nei nurodytieji ankstesnėje ataskaitoje, arba kai minėta ataskaita parengiama pavėluotai ir kai vertintojas vertinamuoju laikotarpiu nebuvo vadovas.

(žr. 47 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2004 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Ferrer de Moncada prieš Komisiją, T‑16/03, Rink. VT p. I‑A‑261 ir II‑1163, 49, 50, 53 ir 54 punktai; minėto Sprendimo Combescot prieš Komisiją 84 punktas.