Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

13 decembrie 2007

Cauza F‑27/07

Asa Sundholm

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Exercițiul de evaluare 2001/2002 – Absență pentru motive medicale – Executarea unei hotărâri a Tribunalului de Primă Instanță – Articolul 233 CE”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Sundholm solicită anularea deciziei Comisiei din 2 iunie 2006 privind întocmirea raportului asupra evoluției carierei pentru perioada 1 iulie 2001-31 decembrie 2002, în executarea Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță din 20 aprilie 2005, Sundholm/Comisia (T‑86/04, nepublicată în Recueil)

Decizia: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Control jurisdicțional – Limite

(Statutul funcționarilor, art. 43)

2.      Funcționari – Evaluare – Raport asupra evoluției carierei – Obligația de motivare – Întindere

(Statutul funcționarilor, art. 43)

1.      Tribunalul nu are obligația să substituie aprecierea sa celei a persoanelor însărcinate cu evaluarea activității persoanei notate. Astfel, instituțiile comunitare dispun de o putere de apreciere extinsă pentru a evalua activitatea funcționarilor lor. Judecățile de valoare realizate cu privire la funcționari în cuprinsul rapoartelor privind evoluția carierei sunt excluse de la controlul jurisdicțional, care nu se exercită decât asupra eventualelor neregularități de formă, asupra erorilor vădite de fapt care afectează aprecierea făcută de administrație, precum și asupra unui eventual abuz de putere.

(a se vedea punctul 39)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 13 iulie 2006, Andrieu/Comisia, T‑285/04, RecFP, p. I‑A‑2‑161 şi II‑A‑2‑775, punctul 99; 12 septembrie 2007, Combescot/Comisia, T‑249/04, RecFP, p. I-A-2-0000 şi II-A-2-0000, punctul 78

2.      O atenție deosebită trebuie acordată motivării raportului privind evoluția carierei în anumite situații, în special, atunci când evaluatorul de apel nu urmează recomandările comisiei paritare de evaluare, când raportul privind evoluția carierei cuprinde aprecieri mai puțin favorabile decât cele care figurau în raportul anterior sau atunci când întocmirea raportului menționat se efectuează cu întârziere, iar evaluatorul nu mai este superiorul ierarhic care era în funcție în perioada care face obiectul evaluării.

(a se vedea punctul 47)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 30 septembrie 2004, Ferrer de Moncada/Comisia, T‑16/03, RecFP, p. I‑A‑261 și II‑1163, punctele 49, 50, 53 și 54; Combescot/Comisia, citată anterior, punctul 84