Language of document : ECLI:EU:F:2007:232

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 13. decembra 2007

Zadeva F-27/07

Asa Sundholm

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Ocenjevalno obdobje 2001/2002 – Odsotnost iz zdravstvenih razlogov – Izvršitev sodbe Sodišča prve stopnje – Člen 233 ES“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero A. Sundholm predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 2. junija 2006 o sestavi njenega kariernega ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. julija 2001 do 31. decembra 2002 ob izvršitvi sodbe Sodišča prve stopnje z dne 20. aprila 2005 v zadevi Sundholm proti Komisiji (T-86/04, neobjavljena v ZOdl.).

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Ocena – Karierno ocenjevalno poročilo – Sodni nadzor – Meje

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 43)

2.      Uradniki – Ocena – Karierno ocenjevalno poročilo – Obveznost obrazložitve – Obseg

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 43)

1.      Sodišče prve stopnje s svojo presojo ne more nadomestiti presoje oseb, odgovornih za oceno dela tožeče stranke. Institucije Skupnosti imajo namreč široko diskrecijsko pravico pri ocenjevanju dela svojih uradnikov. Vrednostne sodbe o uradnikih v kariernih ocenjevalnih poročilih so izključene iz sodnega nadzora, ki se izvaja samo v zvezi z morebitnimi kršitvami procesnega prava, očitno napačno ugotovljenim dejanskim stanjem v ocenah uprave in morebitno zlorabo pooblastil.

(Glej točko 39.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 13. julij 2006, Andrieu proti Komisiji, T‑285/04, ZOdl. JU, str. I-A-2-161 in II‑A‑2‑775, točka 99; 12. september 2007, Combescot proti Komisiji, T‑249/04, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 78.

2.      Posebno pozornost je treba nameniti obrazložitvi kariernega ocenjevalnega poročila v nekaterih okoliščinah, zlasti kadar se drugostopenjski ocenjevalec oddalji od priporočil paritetnega odbora za ocenjevanje, kadar karierno ocenjevalno poročilo vsebuje manj ugodne ocene kot prejšnje poročilo ali kadar se navedeno poročilo sestavi z zamudo in ocenjevalec ni več oseba, ki je bila nadrejena v ocenjevalnem obdobju.

(Glej točko 47.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 30. september 2004, Ferrer de Moncada proti Komisiji, T‑16/03, ZOdl. JU, str. I‑A‑261 in II‑1163, točke 49, 50, 53 in 54; zgoraj navedena sodba Combescot proti Komisiji, točka 84.