Language of document : ECLI:EU:F:2007:227

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (második tanács)

2007. december 13.

F‑130/05. sz. ügy

Carlos Alberto Soares

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – A szakmai előmenetel helyreállítása – Az értékelő jelentés hiánya – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – A személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem – A kereset elfogadhatósága – Lényeges új körülmény”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben C. Alberto Soares kéri a szakmai előmenetelének helyreállítására irányuló kérelmét elutasító bizottsági határozat megsemmisítését.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

A tisztviselő a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján a kinevezésre jogosult hatósághoz benyújtott kérelem útján, kizárólag e kérelem benyújtása előtti lényeges új körülmény bekövetkezése esetén élesztheti fel a saját javára a személyzeti szabályzat által előírt határidők lejártakor véglegessé vált határozat elleni panasz és kereset előterjesztésére vonatkozó jogosultságot.

Ebben a tekintetben nem minősül – a véglegessé vált elő nem léptető határozat megtámadását a tisztviselő számára lehetővé tévő – lényeges új körülménynek az ezen tisztviselőre vonatkozó értékelő jelentésnek a vitatott előléptetési időszakot követő elkészítése, mivel az érintett tisztviselő tudott arról, hogy az említett jelentés nem készült el, és hogy azt emiatt nem vehették figyelembe az említett előléptetési időszak során. Ugyanis, mivel az elő nem léptető határozat még az értékelő jelentés hiányában is megtámadható, nincs akadálya annak, hogy az említett határozattal szemben az érintett panaszt terjesszen elő azon körülmény alapján, hogy az értékelő jelentése elkészítésének elmaradása miatt hátrányos helyzetbe került.

(lásd az 52., 57., 58. és 60. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 231/84. sz., Valentini kontra Bizottság ügyben 1985. szeptember 26‑án hozott ítéletének (EBHT 1985., 3027. o.) 14. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑495/93. sz., Carrer és társai kontra Bíróság ügyben 1994. szeptember 22‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1994., I‑A‑201. o. és II‑651. o.) 20. pontja, T‑138/99. sz., Verheyden kontra Bizottság ügyben 2000. október 26‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2000., I‑A‑219. o. és II‑1001. o.) 43. pontja, valamint T‑70/98. sz., Hilden kontra Bizottság ügyben 2002. április 29‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑57. o. és II‑265. o.) 39. pontja.