Language of document : ECLI:EU:F:2007:227

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

13 decembrie 2007

Cauza F‑130/05

Carlos Alberto Soares

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică — Funcționari — Reconstituirea carierei — Lipsa raportului de evaluare — Analiză comparativă a meritelor — Cerere formulată în temeiul articolului 90 alineatul (1) din statut — Admisibilitatea acțiunii — Fapt nou și esențial”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Soares solicită anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii având ca obiect reconstituirea carierei sale

Decizia: Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari — Acțiune — Reclamație administrativă prealabilă — Termene

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

Un funcționar nu poate, prin sesizarea autorității împuternicite să facă numiri cu o cerere în sensul articolului 90 alineatul (1) din statut, să determine nașterea din nou, în beneficiul său, a dreptului de a introduce o reclamație și o acțiune împotriva unei decizii care a devenit definitivă la expirarea termenelor prevăzute în statut decât dacă un fapt nou și esențial a intervenit înainte de introducerea cererii.

În această privință, nu poate constitui un fapt nou și esențial care să permită unui funcționar să atace o decizie de nepromovare devenită definitivă întocmirea raportului de evaluare referitor la acesta după încheierea exercițiului de promovare în litigiu, din moment ce funcționarul a avut cunoștință de faptul că raportul respectiv nu fusese întocmit și că, din acest motiv, nu putea fi luat în considerare în cadrul exercițiului de promovare amintit. Astfel, întrucât o decizie de nepromovare poate fi contestată chiar și în lipsa unui raport de evaluare, nimic nu împiedică persoana interesată să introducă o reclamație împotriva respectivei decizii, întemeindu‑se pe faptul că a fost dezavantajată de absența întocmirii raportului său de evaluare.

(a se vedea punctele 52, 57, 58 și 60)

Trimitere la:

Curte: 26 septembrie 1985, Valentini/Comisia, 231/84, Rec., p. 3027, punctul 14

Tribunalul de Primă Instanță: 22 septembrie 1994, Carrer și alții/Curtea de Justiție, T‑495/93, RecFP, p. I‑A‑201 și II‑651, punctul 20; 26 octombrie 2000, Verheyden/Comisia, T‑138/99, RecFP, p. I‑A‑219 și II‑1001, punctul 43; 29 aprilie 2002, Hilden/Comisia, T‑70/98, RecFP, p. I‑A‑57 și II‑265, punctul 39