Language of document : ECLI:EU:F:2007:234

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2007. december 14.

F‑131/06. sz. ügy

Robert Steinmetz

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Egyezség útján történő rendezés – Egyezség végrehajtása – A kiküldetési költségek megtérítésének megtagadása – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság – Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya – A költségek megosztása – Szükségtelenül vagy rosszhiszeműen okozott költségek”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben R. Steinmetz egyrészt a Bizottság 2005. február 21‑i, a felek között az Elsőfokú Bíróság előtt a T‑155/05. sz. ügyben létrejött egyezség keretében a megállapodás maradéktalan végrehajtását megtagadó határozatának megsemmisítését, másrészt az állítása szerinti nem vagyoni kára megtérítéseként egy euró jelképes kártérítés megfizetését kéri.

Határozat: A Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant – elutasítja. A felperes – 500 eurót leszámítva – maga viseli saját költségeit. A Bizottság maga viseli saját költségeit, és azokon felül 500 euró erejéig köteles viselni a felperes költségeit.

Összefoglaló

1.      Eljárás – Az eljárási iratok elfogadhatósága – Az irat benyújtásakor való értékelés

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 114. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Kereset, amely figyelmen kívül hagyja a korábban elálláshoz vezető egyezség tartalmát – Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya

1.      Éppen úgy, ahogyan kereset elfogadhatóságát a benyújtásának pillanatában fennálló helyzet alapján kell értékelni, a többi eljárási irat, így az elfogadhatatlansági kifogást tartalmazó irat elfogadhatóságát is azok benyújtásának pillanatában fennálló helyzet alapján kell értékelni. Az ilyen értelmezés biztosítja a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvének tiszteletben tartását.

(lásd a 27. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 50/84. sz., Bensider és társai kontra Bizottság ügyben 1984. november 27‑én hozott ítéletének (EBHT 1984., 3991. o.) 8. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑236/00. R. II. sz., Stauner és társai kontra Parlament és Bizottság ügyben 2001. október 8‑án hozott végzésének (EBHT 2001., II‑2943. o.) 49. pontja, valamint T‑219/01. sz., Commerzbank kontra Bizottság ügyben 2003. július 9‑én hozott végzésének (EBHT 2003., II‑2843. o.) 61. pontja.

2.      Ha a Közszolgálati Törvényszék előtt folyamatban lévő jogvita keretében a felperes az alperes intézménynek a jogvita egyezség útján való rendezésére tesz javaslatot, amelyet az intézmény részben elfogad, és e részbeni elfogadás alapján a felperes kérelmére a Közszolgálati Törvényszék elrendeli az ügy törlését, úgy kell tekinteni, hogy az érintett felperes elfogadta az legutoljára az intézmény által tett javaslatot, tehát nem áll érdekében vitatni ezen megállapodás tartalmát azzal a kifogással, hogy az nem felel meg az általa eredetileg tett javaslatnak.

Ha az intézmény teljes egészében eleget tesz a felperessel szembeni jogvitában létrejött egyezségből eredő kötelezettségeknek, a felperesnek nem áll érdekében felróni az említett intézmény számára, hogy az nem tartotta be ezen megállapodás feltételeit.

(lásd a 44–52. pontot)