Language of document : ECLI:EU:F:2007:231

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (második tanács)

2007. december 13.

F‑108/06. sz. ügy

Tamara Diomede Basili

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés – A 2004. évi értékelési időszak – Megsemmisítés iránti kereset – A személyi állomány képviselői – Az ad hoc csoport véleménye”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben T. Diomede Basili a 2004. január 1‑je és 2004. december 31. közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés – Elkészítés – A személyi állomány képviseletét ellátó tisztviselők

(Személyzeti szabályzat, II. melléklet, 1. cikk, hatodik bekezdés)

2.      Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés – Elkészítés

1.      A személyzeti szabályzat 43. cikkének a Bizottság által elfogadott általános végrehajtási rendelkezései 6. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében az értékelők és ellenjegyzők kötelesek egyeztetni az ad hoc csoporttal és figyelembe venni annak véleményét a személyi állomány képviseletével foglalkozó tisztviselők szakmai előmeneteli jelentésének elkészítésekor, azonban nem kötelesek követni e véleményt. Amennyiben nem követik a véleményt, meg kell indokolniuk az attól való eltérést.

Emellett a személyzeti szabályzat vagy az általános végrehajtási rendelkezések egyetlen rendelkezéséből sem következik, hogy az értékelőknek és az ellenjegyzőknek az ad hoc csoport véleményének figyelembevételére vonatkozó kötelezettsége alapján ők kötelesek volnának a tisztviselő számára rendkívüli pontokat adni azokon felül, amelyekkel a tisztviselő állása keretében végzett tevékenységét értékelik.

Ilyen kötelezettség hallgatólagosan sem következik a személyzeti szabályzat II. melléklete 1. cikkének utolsó bekezdéséből, amely szerint a tisztviselőnek nem származhat hátránya a személyi állomány képviselőjeként ellátott feladataiból.

(lásd a 37., 38. és 47. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑43/04. sz., Fardoom és Reinard kontra Bizottság ügyben 2005. október 25‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑329. o. és II‑1465. o.) 87. pontja, valamint T‑95/04. sz., Lavagnoli kontra Bizottság ügyben 2006. május 17‑én hozott ítéletének (az EBHT‑ban nem tették közzé) 84. pontja.

2.      A személyzeti szabályzat 43. cikkének a Bizottság által elfogadott általános végrehajtási rendelkezéseinek a tisztviselő értékelési eljárásában az értékelők, ellenjegyzők és fellebbviteli értékelők közötti hatáskörmegosztásra vonatkozó szabályai az intézmény belső szervezeti szabályainak minősülnek. Az e szabályoktól való eltérés csak akkor eredményezheti az adminisztráció aktusának semmisségét, ha az ilyen eltérés a tisztviselő számára a személyzeti szabályzatban biztosított garanciát vagy a személyzeti politikára vonatkozó, a gondos ügyintézés elvéből fakadó szabályt veszélyeztet.

(lásd a 61. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 46/72. sz., De Greef kontra Bizottság ügyben 1973. május 30‑án hozott ítéletének (EBHT 1973., 543. o) 18. pontja, valamint 49/72. sz., Drescig kontra Bizottság ügyben 1973. május 30‑án hozott ítéletének (EBHT 1973., 565. o.) 10. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑118/04. és T‑134/04. sz., Caló kontra Bizottság egyesített ügyekben 2007. február 7‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑2‑0000. o. és II‑A‑2‑0000. o.) 67. és 68. pontja.