Language of document : ECLI:EU:F:2007:194

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώτο τμήμα)

της 13ης Νοεμβρίου 2007

Υπόθεση F-77/06

Φωτεινή Κολοβέα

κατά

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Όροι εργασίας – Εργασία με μειωμένο ωράριο για την προετοιμασία της συνταξιοδοτήσεως – Αποκλεισμός των μεταφερθέντων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του υπολογισμού του βασικού μισθού με τον οποίο αμείβεται η εργασία με μειωμένο ωράριο – Πρόταση αριθ. 241/05 του Σώματος των προϊσταμένων της Διοικήσεως»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία η Φ. Κολοβέα ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως του Κοινοβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, που επικυρώθηκε με την από 19 Απριλίου 2006 απόφαση περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεώς της, να μη λάβει υπόψη τα μεταφερθέντα προς το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα δικαιώματά της κατά τον υπολογισμό του ποσοστού του βασικού μισθού που αναγνώρισε στην προσφεύγουσα, αποδεχόμενο το αίτημά της να εργαστεί με μειωμένο ωράριο για την προετοιμασία της συνταξιοδοτήσεώς της.

Απόφαση:         Η προσφυγή απορρίπτεται. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Αμοιβή – Εργασία με μειωμένο ωράριο πριν από τη συνταξιοδότηση

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παραρτήματα IV bis, άρθρο 4, στοιχείο β΄, και VIII, άρθρα 2 έως 5, 9, 9α και 11)

2.      Υπάλληλοι – Προσφυγή – Προηγούμενη διοικητική ένσταση – Ταυτότητα αντικειμένου και υποθέσεως

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 90 § 2)

1.      Το άρθρο 4, στοιχείο β΄, του παραρτήματος IVα του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (στο εξής: ΚΥΚ), που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες υπολογισμού του μειωμένου μισθού με τον οποίο αμείβεται η εργασία με μειωμένο ωράριο υπαλλήλου ο οποίος προετοιμάζει τη συνταξιοδότησή του, περιέχει εξαντλητική απαρίθμηση των συντάξιμων ετών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ποσοστού του βασικού του μισθού, που ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απαιτήσει. Αυτή προβλέπει ότι λαμβάνονται υπόψη τα έτη υπηρεσίας κατά την έννοια των άρθρων 2 έως 5, 9 και 9α του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ, αλλά ουδόλως αναφέρει το άρθρο 11 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ. Συνεπώς, το άρθρο 4, στοιχείο β΄, του παραρτήματος IVα του ΚΥΚ δεν αφορά τα συντάξιμα έτη λόγω μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων προς το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα, που επιτρέπει το εν λόγω άρθρο 11.

Η κατά γράμμα ερμηνεία του άρθρου 4, στοιχείο β΄, του παραρτήματος IVα του ΚΥΚ ενισχύεται από δύο σκέψεις που συνδέονται με το σύστημα εντός του οποίου εντάσσεται η διάταξη αυτή. Αφενός, οι διατάξεις του άρθρου 4 του παραρτήματος IVα του ΚΥΚ συνιστούν αυτοτελές καθεστώς που διέπει τις λεπτομέρειες υπολογισμού του μισθού με τον οποίο αμείβεται η εργασία με μειωμένο ωράριο για την προετοιμασία της συνταξιοδοτήσεως υπαλλήλου, όπου το εν λόγω καθεστώς αποτελεί μέρος του γενικού συστήματος των λεπτομερειών της εργασίας με μειωμένο ωράριο, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IVα του ΚΥΚ. Αντιθέτως, ο κανόνας που προβλέπει το άρθρο 11 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ είναι ειδικός στο συνταξιοδοτικό σύστημα και δεν μπορεί να εκληφθεί ως έκφραση γενικής αρχής που επιβάλλει να θεωρηθεί πραγματική υπηρεσία η εργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στις Κοινότητες. Αφετέρου, από το πλαίσιο του άρθρου 4 του παραρτήματος IVα του ΚΥΚ και των στόχων που επιδιώκει η ρύθμιση της οποίας αποτελεί μέρος, ήτοι το καθεστώς των λεπτομερειών της εργασίας με μειωμένο ωράριο, δεν προκύπτει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη προγενέστερα της αναλήψεως υπηρεσίας στις Κοινότητες έτη στον υπολογισμό του ποσοστού του βασικού μισθού που αναγνωρίστηκε στον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της αποδοχής του αιτήματός του να εργαστεί με μειωμένο ωράριο για την προετοιμασία της συνταξιοδοτήσεώς του.

Όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως σε σχέση με τη μεταχείριση των συντάξιμων ετών που αποκτήθηκαν εντός ενός οργάνου και των συντάξιμων ετών που αποκτήθηκαν κατόπιν μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, δεν αποτελούν συγκρίσιμες αξίες χρηματικό ποσό με το οποίο ο υπάλληλος συμβάλλει στον κοινοτικό προϋπολογισμό και χρονική περίοδος αφιερωμένη στην υπηρεσία των κοινοτικών οργάνων. Επομένως, ο υπάλληλος που μετέφερε προς το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα, κατά τον χρόνο της αναλήψεως υπηρεσίας στις Κοινότητες, κεφάλαιο που αντιστοιχεί με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα οποία απέκτησε στο πλαίσιο εθνικού συστήματος, δεν βρίσκεται σε συγκρίσιμη κατάσταση με εκείνη υπαλλήλου που ανέλαβε υπηρεσία στις Κοινότητες νωρίτερα, ο οποίος έκτοτε συνεισέφερε στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα με κρατήσεις από τον μισθό του.

(βλ. σκέψεις 35 έως 40 και 42)

Παραπομπή:

ΔΕΚ: 11 Σεπτεμβρίου 2007, C‑227/04 P, Lindorfer κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σ. I‑6767, σκέψεις 67 και 68

ΠΕΚ: 16 Δεκεμβρίου 2004, T‑11/02, Παππάς κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2004, σ. I‑A‑381 και II‑1773, σκέψη 44

2.      Ο κανόνας της συμφωνίας μεταξύ της διοικητικής ενστάσεως υπό την έννοια του άρθρου 90, παράγραφος 2, του ΚΥΚ και της προσφυγής που έπεται απαιτεί ο προβαλλόμενος ενώπιον του κοινοτικού δικαστή λόγος να έχει ήδη προβληθεί στο πλαίσιο της πριν από την άσκηση της προσφυγής διαδικασίας, ώστε η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή να ήταν σε θέση να λάβει γνώση, με επαρκή ακρίβεια, των αιτιάσεων του ενδιαφερομένου κατά της προσβαλλομένης αποφάσεως. Ο κανόνας αυτός δικαιολογείται από τον σκοπό, αυτόν καθεαυτόν, της διαδικασίας πριν από την άσκηση της προσφυγής, η οποία έχει ως σκοπό να καταστεί δυνατή συμβιβαστική διευθέτηση των διαφορών που ανέκυψαν μεταξύ των υπαλλήλων και της διοικήσεως. Η εν λόγω αρχή πρέπει επομένως να έχει σαφείς πληροφορήσεις για τις αιτιάσεις του προσφεύγοντος ώστε να είναι σε θέση να του προτείνει ενδεχόμενη συμβιβαστική διευθέτηση.

(βλ. σκέψη 46)

Παραπομπή:

ΔΕΚ: 1 Ιουλίου 1976, 58/75, Sergy κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1975, σ. 419, σκέψη 32· 14 Μαρτίου 1989, 133/88, Del Amo Martinez κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή 1989, σ. 689, σκέψη 9

ΠΕΚ: 29 Νοεμβρίου 2006, T‑135/05, Campoli κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. Ι-Α-2-297 και ΙΙ-Α-2-1527, σκέψη 32 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία