Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

6. listopadu 2007

Věc F-67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

v.

Komise Evropských společenství

„Právní pomoc“

Předmět: Žádost Arauza Burilla o poskytnutí bezplatné právní pomoci na základě článku 94 jednacího řádu Soudu prvního stupně, který obdobně používá Soud ke dni předložení žádosti na základě čl. 3 odst. 4 rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 333, s. 7).

Rozhodnutí: Žádost o poskytnutí bezplatné právní pomoci se zamítá.

Shrnutí

Řízení – Žádost o bezplatnou právní pomoc – Podmínky poskytnutí

(Jednací řád Soudu prvního stupně,čl.94 odst. 3; rozhodnutí Rady 2004/752, čl.3 odst. 4)