Language of document : ECLI:EU:F:2007:187

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

6 noiembrie 2007

Cauza F‑67/07 AJ

Carlos Arauzo Burillo

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Asistență judiciară”

Obiectul: Cerere prin care domnul Arauzo Burillo solicită acordarea asistenței judiciare, în temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, aplicabil mutatis mutandis Tribunalului la data depunerii cererii, în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO L 333, p. 7, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 142)

Decizia: Respinge cererea de acordare a asistenței judiciare.

Sumarul ordonanței

Procedură — Cerere de acordare a asistenței judiciare gratuite — Condiții de acordare

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 94 alin. (3); Decizia 2004/752 a Consiliului, art. 3 alin. (4)]