Language of document : ECLI:EU:F:2007:209

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

28. listopadu 2007

Věc F-71/07

Georgios Karatzoglou

v.

Evropská agentura pro obnovu (EAR)

„Smírné narovnání z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba, kterou se G. Karatzoglou domáhá, aby byla EAR uložena náhrada majetkové a nemajetkové újmy, kterou utrpěl z důvodu nesplnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 23. února 2006 (Georgios Karatzoglou v. EAR, T‑471/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑35 a II‑A‑2‑157), kterým bylo zrušeno rozhodnutí EAR ze dne 26. února 2004, jímž byla vypovězena pracovní smlouva žalobce.

Rozhodnutí: Věc F‑71/01, Karatzoglou v. EAR, je vyškrtnuta z rejstříku Soudu. EAR zaplatí žalobci za náklady, které mu vznikly, částku ve výši 10 000 eur. EAR ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, články69 a74)