Language of document : ECLI:EU:F:2007:209

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

28 päivänä marraskuuta 2007

Asia F-71/07

Georgios Karatzoglou

vastaan

Euroopan jälleenrakennusvirasto (EAR)

Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe: Kanne, jossa Georgios Karatzoglou vaatii määräämään EAR:n maksamaan hänelle korvauksia aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä, joita hänelle aiheutui, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 23.2.2006 antamaa tuomiota, jolla kumottiin EAR:n 26.2.2004 tekemä päätös irtisanoa sopimus kantajan palvelukseen ottamisesta (T‑471/04, Karatzoglou v. EAR, Kok. H., s. I‑A‑2‑35 ja II‑A‑2‑157), ei pantu täytäntöön.

Ratkaisu: Asia F-71/01, Karatzoglou v. EAR poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. EAR maksaa kantajalle 10 000 euroa korvauksena hänelle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. EAR vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Sovinto virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 ja 74 artikla)