Language of document : ECLI:EU:F:2007:209

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2007 m. lapkričio 28 d.

Byla F‑71/07

Georgios Karatzoglou

prieš

Europos rekonstrukcijos agentūrą (ERA)

„Tarnautojų teismo iniciatyva taikiai išspręstas ginčas – Išbraukimas“

Dalykas: Ieškinys, kuriuo G. Karatzoglou prašo nurodyti ERA atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, patirtą dėl to, kad nebuvo vykdomas 2006 m. vasario 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas (Karatzoglou prieš ERA, T‑471/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑35 ir II‑A‑2‑157), kuriuo panaikintas 2004 m. vasario 26 d. ERA sprendimas nutraukti ieškovo tarnybos sutartį.

Sprendimas: Išbraukti bylą Karatzoglou prieš AER (F‑71/01) iš Tarnautojų teismo registro. Nurodyti ERA sumokėti ieškovui 10 000 eurų jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. ERA padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Taikus ginčo išsprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 ir 74 straipsniai)