Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

8. listopadu 2007

Věc F-50/07 AJ

Valentina Hristova

v.

Komise Evropských společenství

„Právní pomoc“

Předmět: Žádost V. Hristové o poskytnutí právní pomoci na základě článku 94 jednacího řádu Soudu prvního stupně, který se v době podání žádosti o právní pomoc obdobně použije na Soud pro veřejnou službu podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu 2004 o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 333, s. 7), za účelem podání žaloby, jejímž cílem je zrušení rozhodnutí zkušební komise výběrového řízení EPSO/AST/14/06 ze dne 3. dubna 2007 o nepřipuštění žalobkyně do uvedeného výběrového řízení, organizovaného Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) za účelem sestavení seznamu kandidátů vhodných pro přijetí na pozice asistentů bulharské státní příslušnosti pro činnosti sekretariátu (Úř. věst. C 145 A, s. 22).

Rozhodnutí: Žalobkyni se poskytuje právní pomoc. Částka odpovídající nákladům vynaloženým žalobkyní bude vyplacena advokátům pověřeným poskytnout právní pomoc, na základě předložených podkladů, v maximální výši 1 000 eur pro písemnou část řízení a 1 000 eur pro ústní část řízení. K zastupování žalobkyně jsou určeni advokáti A. Kerelov a G. Kerelov.

Shrnutí

Řízení – Žádost o poskytnutí bezplatné právní pomoci – Podmínky poskytnutí

(Jednací řád Soudu prvního stupně, čl.94 odst. 1 až3 ačl. 96 odst. 3; rozhodnutí Rady 2004/752, čl.3 odst.4)