Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

8 noiembrie 2007

Cauza F‑50/07 AJ

Valentina Hristova

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Asistență judiciară”

Obiectul: Cerere prin care doamna Hristova solicită acordarea asistenței judiciare, în temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, aplicabil mutatis mutandis Tribunalului Funcției Publice la data depunerii cererii de asistență judiciară în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO L 333, p. 7, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 142), în vederea introducerii unei acțiuni având ca obiect anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AST/14/06 din 3 aprilie 2007 prin care se refuză admiterea reclamantei la concursul menționat, organizat de Oficiul Comunităților Europene pentru Selecția Personalului (EPSO) în vederea constituirii unei rezerve pentru recrutarea de asistenți de cetățenie bulgară în domeniul secretariatului (JO C 145 A, p. 22).

Decizia: Admite cererea reclamantei de acordare a asistenței judiciare. O sumă corespunzătoare cheltuielilor efectuate de reclamantă va fi achitată, pe bază de înscrisuri justificative, avocaților însărcinați să îi acorde asistență, până la concurența sumei de 1 000 de euro pentru procedura scrisă și de 1 000 de euro pentru procedura orală. Pentru a asigura reprezentarea reclamantei sunt desemnați avocații Angel Kerelov și Georgi Kerelov.

Sumarul ordonanței

Procedură — Cerere de acordare a asistenței judiciare gratuite — Condiții de acordare

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 94 alin. (1)-(3) și art.96alin. (3); Decizia nr. 2004/752 a Consiliului, art.3 alin. (4)]