Language of document : ECLI:EU:F:2007:191

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 8. novembra 2007

Zadeva F-50/07 AJ

Valentina Hristova

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Pravna pomoč“

Predmet: Prošnja V. Hristove za odobritev pravne pomoči na podlagi člena 94 Poslovnika Sodišča prve stopnje, ki se smiselno uporablja za Sodišče za uslužbence na podlagi člena 3(4) Sklepa Sveta 2004/752/ES, Euratom z dne 2. novembra 2004 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL L 333, str. 7), za vložitev tožbe zaradi predloga za razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije splošnega natečaja EPSO/AST/14/06 z dne 3. aprila 2007, s katero ji je bil zavrnjen pristop k navedenemu natečaju, ki ga je Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organiziral za oblikovanje rezervnega seznama asistentov z bolgarskim državljanstvom na tajniškem področju (UL C 145 A, str. 22).

Odločitev: Tožeči stranki se odobri pravna pomoč. Znesek, ki ustreza stroškom, ki jih bo imela tožeča stranka, se nakaže odvetnikoma, zadolženima za njeno zastopanje, na podlagi dokazil in sicer največ 1000 EUR za pisni postopek in največ 1000 EUR za ustni postopek. Angel Kerelov in Georgi Kerelov sta določena za zastopnika tožeče stranke.

Povzetek

Postopek – Prošnja za brezplačno pravno pomoč – Pogoji za odobritev

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člena 94, od (1) do (3), in 96(3); Sklep Sveta 2004/752, člen 3(4))