Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2007. november 29.

F‑19/07. sz. ügy

Georgi Kerelov

kontra

Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Vizsgabizottság – Kapcsolat a vizsgabizottság tagjaival – A versenyvizsgáról való kizárás – A tartaléklistára való felvétel mellőzése”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben G. Kerelov az EPSO/AD/43/06 versenyvizsga vizsgabizottsága 2006. december 6‑i, illetve 2007. február 2‑i, a felperes e versenyvizsga tartaléklistájára való felvételét mellőző, illetve az e versenyvizsgából történő kizárásáról szóló határozatának megsemmisítését, valamint a Bizottságnak átalányösszegű, méltányosan 120 491,28 euróban meghatározott összegű kártérítés megfizetésére való kötelezését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Jogalapok

2.      Tisztviselők – Versenyvizsga – Vizsgabizottság – Pályázó kizárásáról szóló határozat

(Személyzeti szabályzat, 30. cikk)

1.      A versenyvizsga‑kiírás feltételeinek a vizsgabizottság tagjaival való kapcsolatba lépés útján való megsértése miatt a pályázót a versenyvizsgáról kizáró határozat jogszerűségét kétségbe vonó kereset keretében az e tényt alátámasztó, kellően pontos és egybehangzó bizonyítékok megléte esetén az érintett feladata az ellenbizonyítás vagy legalábbis az állított tény valószínűségének kétségbe vonására alkalmas magyarázat vagy igazolás előterjesztése annak érdekében, hogy a Törvényszék határozatot hozhasson.

(lásd a 34. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑204/00. P., C‑205/00. P., C‑211/00. P., C‑213/00. P., C‑217/00. P. és C‑219/00. P. sz., Aalborg Portland és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2004. január 7‑én hozott ítéletének (EBHT 2004., I‑123. o.) 79. pontja.

2.      Az alkalmas pályázók listájának összeállítására a személyzeti szabályzat 30. cikkének megfelelően jogosult versenyvizsga‑bizottság hatáskörrel rendelkezik a pályázó magatartása jogellenességének megállapítására és a versenyvizsgáról a versenyvizsga‑kiírás feltételeinek megfelelően történő kizárására. Ebben a vonatkozásban nem teszi a határozatot jogellenessé az a körülmény, hogy a pályázó kizárásáról szóló hivatalos határozatot az utóbbival csak az érintett nevét tévedésből tartalmazó tartaléklista közzététele után közölték, amennyiben e tekintetben a személyzeti szabályzat alkalmazandó rendelkezései nem írnak elő jogvesztő határidőt, és ebből az okból az intézménynek nem róható fel a gondos ügyintézés elvének megsértése.

(lásd a 37. pontot)