Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 29 d.

Byla F‑19/07

Georgi Kerelov

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Atrankos komisija – Kontaktas su komisijos nariais – Pašalinimas iš konkurso – Neįrašymas į rezervo sąrašą“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo G. Kerelov prašo panaikinti 2006 m. gruodžio 6 d. ir 2007 m. vasario 2 d. EPSO/AD/43/06 atviro konkurso atrankos komisijos sprendimus atitinkamai neįrašyti ieškovo į šio konkurso rezervo sąrašą ir pašalinti jį iš minėto konkurso, taip pat priteisti iš Komisijos sumokėti ieškovui ex aequo ir bono įvertintą fiksuoto dydžio 120491,28 euro kompensaciją.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Pagrindai

2.      Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisija – Sprendimas pašalinti kandidatą

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 30 straipsnis)

1.      Nagrinėjant ieškinį, kuriuo ginčijamas sprendimo pašalinti kandidatą iš konkurso tuo pagrindu, kad šis kontaktuodamas su atrankos komisijos nariais pažeidė pranešimo apie konkursą sąlygas, teisėtumas, suinteresuotasis asmuo, kai yra pakankamai tikslių ir nuoseklių šį pažeidimą patvirtinančių įrodymų, turi pateikti priešingų įrodymų arba bent jau paaiškinimą arba pagrindimą, kuris paneigtų nurodyto fakto tikėtinumą tam, kad Tarnautojų teismas galėtų priimti savo sprendimą.

(žr. 34 punktą)

Nuoroda:

2004 m. sausio 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo Aalborg Portland ir kt. prieš Komisiją, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P ir C‑219/00 P, Rink. p. I‑123, 79 punktas.

2.      Atrankos komisija, kuri pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 30 straipsnį sudaro tinkamų kandidatų sąrašą, kompetentinga konstatuoti netinkamą kandidato elgesį ir jį pašalinti iš konkurso, laikydamasi pranešimo apie konkursą sąlygų. Šiuo atžvilgiu dėl to, kad formalus sprendimas pašalinti kandidatą buvo jam nusiųstas tik paskelbus rezervo sąrašą, kuriame įsivėlus klaidai buvo įrašyta suinteresuotojo pavardė, šis sprendimas netampa neteisėtas, nes šiuo atžvilgiu Pareigūnų tarnybos nuostatuose nėra numatyta jokio naikinamojo termino, ir dėl to institucijos negalima apkaltinti gero administravimo principo pažeidimu.

(žr. 37 punktą)