Language of document : ECLI:EU:F:2007:212

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 29. novembra 2007

Zadeva F-19/07

Georgi Kerelov

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Splošni javni natečaj – Natečajna komisija – Stik s člani natečajne komisije – Izključitev iz natečaja – Nevpis na rezervni seznam“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero G. Kerelov predlaga razglasitev ničnosti odločb natečajne komisije splošnega natečaja EPSO/AD/43/06 z dne 6. decembra 2006 in 2. februarja 2007, da ga ne vpiše na rezervni seznam navedenega natečaja in ga izključi iz tega natečaja, ter naložitev Komisiji, da mu plača pavšalno odškodnino, ocenjeno ex aequo et bono na 120.491,28 EUR.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Tožbeni razlogi

2.      Uradniki – Natečaj – Natečajna komisija – Odločba o izključitvi kandidata

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 30)

1.      V okviru tožbe, s katero se izpodbija zakonitost odločbe o izključitvi kandidata iz natečaja, ker ni upošteval besedila obvestila o natečaju, s tem ko je navezal stik s člani natečajne komisije, mora zainteresirana oseba, če obstajajo dovolj natančni in skladni dokazi v podporo temu dejstvu, predložiti nasproten dokaz ali vsaj navesti pojasnilo ali utemeljitev, s katero se lahko podvomi o verjetnosti zatrjevanega dejstva, da Sodišču za uslužbence omogoči odločitev.

(Glej točko 34.)

Napotitev na:

Sodišče: 7. januar 2004, Aalborg Portland in drugi proti Komisiji, združene zadeve C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P in C‑219/00 P, Recueil, str. I-123, točka 79.

2.      Natečajna komisija, pooblaščena za sestavo seznama primernih kandidatov v skladu s členom 30 Kadrovskih predpisov, je pristojna za ugotovitev nepravilnega ravnanja kandidata in njegovo izključitev iz natečaja v skladu z obvestilom o natečaju. Glede tega okoliščina, da je bila uradna odločba o izključitvi kandidata temu poslana šele po objavi rezervnega seznama, na katerem je bilo pomotoma navedeno ime zainteresirane osebe, ne more povzročiti nezakonitosti navedene odločbe, ker v zvezi s tem ne obstaja noben prekluzivni rok, določen v veljavnih določbah Kadrovskih predpisov, in ni bilo kršeno načelo dobrega upravljanja, ki bi se zaradi tega lahko očitalo instituciji.

(Glej točko 37.)