Language of document : ECLI:EU:F:2007:181

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

31. marts 2011

Sag F-23/07 RENV-RX

M

mod

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

»Mindelig bilæggelse på Personalerettens initiativ – slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved M har nedlagt påstand dels om annullation af Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) afgørelse af 25. oktober 2006 om afslag på hans ansøgning om nedsættelse af et invaliditetsudvalg, dels om, at EMA tilpligtes at betale ham erstatning.

Udfald: Sag F-23/07 RENV-RX slettes af Personalerettens register. EMA betaler sagsøgeren et beløb på 3 000 EUR. EMA betaler omkostningerne i sagerne F-23/07, T-12/08 P, T-12/08 P RENV-RX og F-23/07 RENV-RX.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69