Language of document : ECLI:EU:F:2007:181

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA PRESIDENDI MÄÄRUS

31. märts 2011

Kohtuasi F‑23/07 RENV‑RX

M

versus

Euroopa Ravimiamet (EMA)

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles M palub esiteks tühistada Euroopa Ravimiameti (EMA) 25. oktoobri 2006. aasta otsus, millega tema taotlus töövõimetuskomitee kokkukutsumiseks rahuldamata jäeti, ja teiseks mõista EMA‑lt tema kasuks välja kahjuhüvitis.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑23/07 RENV‑RX Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Mõista EMA‑lt hageja kasuks välja 3000 eurot. Mõista kõik kohtuasjades F‑23/07, T‑12/08 P, T‑12/08 P RENV‑RX ja F‑23/07 RENV‑RX kantud kohtukulud välja EMA‑lt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)