Language of document : ECLI:EU:F:2007:181

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2011. gada 31. martā

Lieta F‑23/07 RENV‑RX

M

pret

Eiropas Zāļu aģentūru (EMA)

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas iniciatīvas – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru M lūdz, pirmkārt, atcelt Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 2006. gada 25. oktobra lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņa lūgums sasaukt invaliditātes komisiju, otrkārt, piespriest EMA samaksāt viņam zaudējumu atlīdzību

Nolēmums      Lietu F‑23/07 RENV‑RX izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. EMA samaksā prasītājam EUR 3000. EMA atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas radušies lietās F‑23/07, T‑12/08 P, T‑12/08 P RENV‑RX un F‑23/07 RENV‑RX.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. pants)