Language of document : ECLI:EU:F:2007:173

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώτο τμήμα)

της 10ης Οκτωβρίου 2007

Υπόθεση F-17/07

Michel Pouzol

κατά

Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Συντάξεις – Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στις Κοινότητες – Απαράδεκτο»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο M. Pouzol ζητεί, μεταξύ άλλων, την ακύρωση της αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 23ης Νοεμβρίου 2006, περί απορρίψεως της από 16 Απριλίου 2006 ενστάσεώς του που είχε ως αίτημα να υπολογιστούν εκ νέου τα συντάξιμα έτη που αναγνωρίστηκαν για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα από τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που είχε αποκτήσει στη Γαλλία, καθώς και την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2006, με την οποία διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος υπολογισμού των μεταφερθέντων δικαιωμάτων ήταν σύμφωνος με τις διατάξεις του ΚΥΚ, όπως τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό 723/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004 (ΕΕ L 124, σ. 1).

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Προσφυγή – Προηγούμενη διοικητική ένσταση – Ένσταση που στρέφεται κατά πράξεως εκδοθείσας από κοινοτικό όργανο διαφορετικό από εκείνο στο οποίο απασχολείται ο υπάλληλος

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 § 2 και 91 § 2)

2.      Υπάλληλοι – Συντάξεις – Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που αποκτήθηκαν πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στις Κοινότητες – Μεταφορά στο κοινοτικό σύστημα

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 90 και 91· παράρτημα VIII, άρθρο 11 § 2)

1.      Στις υποθέσεις που αφορούν μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ενδέχεται να ανακύψει μια ιδιαίτερη κατάσταση, κατά την οποία το κοινοτικό όργανο που επιλαμβάνεται του φακέλου του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου δεν είναι το ίδιο με εκείνο στο οποίο αυτός απασχολείται, οπότε ο εν λόγω υπάλληλος πρέπει, στην περίπτωση που φρονεί ότι το άλλο όργανο εξέδωσε βλαπτική γι’ αυτόν πράξη, να υποβάλει τυχόν έντασή του στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή του εν λόγω κοινοτικού οργάνου.

(βλ. σκέψη 45)

2.      Η κοινοποίηση, εκ μέρους της διοικήσεως, σε υπάλληλο, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που είχε αποκτήσει πριν αναλάβει υπηρεσία στις Κοινότητες, σημειώματος όπου αναγράφονται τα συντάξιμα έτη που θα ληφθούν υπόψη για το κοινοτικό σύστημα δυνάμει των μεταφερθέντων δικαιωμάτων συνιστά μονομερή πράξη, η οποία μπορεί να είναι βλαπτική για τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου από το αρμόδιο όργανο.

Καίτοι είναι αληθές ότι η διαδικασία με την οποία τίθενται σε εφαρμογή παρόμοιες προτάσεις σχετικές με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θα μεταφερθούν στο κοινοτικό σύστημα δεν υπόκειται σε συγκεκριμένο τύπο, τούτο δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπάλληλος που φρονεί ότι η πρόταση περί των ετών που θα ληφθούν συναφώς υπόψη δεν είναι ικανοποιητική μπορεί να βάλει κατά της σχετικής αποφάσεως, υποβάλλοντας αρχικώς ένσταση και στη συνέχεια ασκώντας, ενδεχομένως, προσφυγή σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα άρθρα 90 και 91 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (στο εξής: ΚΥΚ).

Επιπλέον, το γεγονός ότι η διοίκηση απέσυρε μια τέτοια πρόταση μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για να την αντικαταστήσει με άλλη ουδαμώς συνεπάγεται ότι η πρόταση που αποσύρθηκε δεν συνιστά βλαπτική πράξη, δυνάμενη να αντιταχθεί στον αποδέκτη της και κατά της οποίας αυτός όφειλε να χρησιμοποιήσει τα μέσα παροχής προστασίας που προβλέπουν τα άρθρα 90 και 91 του ΚΥΚ.

(βλ. σκέψεις 52 έως 54)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 26 Νοεμβρίου 2003, Τ-96/02, Mc Bryan κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2003, σ. I‑A‑305 και II‑1449, σκέψεις 18 έως 20

ΔΔΔ: 14 Νοεμβρίου 2006, F‑100/05, Χατζηιωαννίδου κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. Ι-Α-1-129 και ΙΙ-Α-487, σκέψεις 15 και 16, κατά της οποίας έχει ασκηθεί αναίρεση που εκκρεμεί ενώπιον του ΠΕΚ, υπόθεση T‑20/07 P