Language of document : ECLI:EU:F:2007:178

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (második tanács)

2007. október 18.

F‑112/06. sz. ügy

Erika Krcova

kontra

az Európai Közösségek Bírósága

„Közszolgálat – Próbaidős tisztviselő – A személyzeti szabályzat 34. cikke – A próbaidős tisztviselő elbocsátása – Mérlegelési jogkör – Indokolási kötelezettség – Gondoskodási kötelezettség – A gondos ügyintézés elve”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben E. Krcova a Bíróság 2005. október 17‑i, a próbaidejének végén történő elbocsátásáról szóló határozatának, és amennyiben szükséges, a 2005. szeptember 16‑i, a próbaidő 2005. augusztus 1‑jétől két hónappal való második meghosszabbításáról szóló határozatának, valamint a 2005. szeptember 12‑én kelt harmadik próbaidős jelentésének megsemmisítését kéri, amely jelentés megállapítja, hogy nem lehet a kinevezését javasolni a kinevezésre jogosult hatóságnak.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Felvétel – Próbaidő – Próbaidőt lezáró jelentés – Késedelmes elkészítés

(Személyzeti szabályzat, 34. cikk)

2.      Tisztviselők – Felvétel – Próbaidő – Tárgy – Lefolytatási feltételek

(Személyzeti szabályzat, 34. cikk)

3.      Tisztviselők – Felvétel – Próbaidő – Az eredmények értékelése

(Személyzeti szabályzat, 34. cikk)

4.      Tisztviselők – Felvétel – Próbaidő – Az érintett képességeinek kedvezőtlen értékelése – A próbaidő meghosszabbítása és újrabeosztás

(Személyzeti szabályzat, 34. cikk)

1.      Mivel a próbaidős tisztviselő lehetőséget kapott arra, hogy előterjessze a próbaidős jelentésében található értékelésre vonatkozó álláspontját, az e jelentés elkészítésének, vagy az értékelésért felelős bizottsággal való konzultációnak a késedelmessége – bármilyen sajnálatos is az ezáltal a személyzeti szabályzat 34. cikkében foglalt követelményekre vonatkozóan elkövetett szabálytalanság – nem vonhatja kétségbe e jelentés, vagy adott esetben az elbocsátásról szóló határozat érvényességét.

(lásd a 35. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 175/80. sz., Tither kontra Bizottság ügyben 1981. október 8‑án hozott ítéletének (EBHT 1981., 2345. o.) 13. pontja; 98/81. sz., Munk kontra Bizottság ügyben 1982. március 25‑én hozott ítéletének (EBHT 1982., 1155. o.) 8. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑26/91. sz., Kupka‑Floridi kontra EGSZB ügyben 1992. április 1‑jén hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑1615. o.) 20. pontja; T‑96/95. sz., Rozand‑Lambiotte kontra Bizottság ügyben 1997. március 5‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1997., I‑A‑35. o. és II‑97. o.) 68. pontja; T‑98/98. sz., Trigari‑Venturin kontra Fordítóközpont ügyben 1999. szeptember 21‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1999., I‑A‑159. o. és II‑821. o.) 74. pontja.

2.      A személyzeti szabályzat 34. cikkében előírt próbaidő ugyan nem tekinthető képzési időszaknak, azonban az érintettnek ezen időszak során lehetőséget kell biztosítani a képességei bizonyítására. Ez a feltétel megfelel a gondos ügyintézés, az egyenlő bánásmód, valamint a gondoskodási kötelezettség követelményeinek, amely utóbbi kötelezettség a kölcsönös jogok és kötelezettségek közötti egyensúlyt tükrözi, amelyet a személyzeti szabályzat hozott létre a hatóság és annak alkalmazottai közötti viszonyokban. Ez a követelmény gyakorlatilag azt jelenti, hogy a próbaidős tisztviselő számára nemcsak a megfelelő tárgyi körülményeket kell biztosítani, hanem őt az általa végzett feladatok jellegére tekintettel megfelelő utasításokkal és tanácsokkal kell ellátni, hogy lehetősége legyen alkalmazkodni az általa betöltött állás sajátos követelményeihez.

(lásd a 48. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 10/55. sz., Mirossevich kontra Főhatóság ügyben 1956. december 12‑én hozott ítélet (EBHT 1956., 365., 387. és azt követő oldalak); 3/84. sz., Patrinos kontra EGSZB ügyben 1985. május 15‑én hozott ítéletének (EBHT 1985., 1421. o.), 20. és 21. pontja;

az Elsőfokú Bíróság fent hivatkozott Kupka‑Floridi kontra EGSZB ügyben hozott ítéletének 44. pontja; T‑568/93. sz., Correia kontra Bizottság ügyben 1994. november 30‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1994., I‑A‑271. o. és II‑857. o.) 34. pontja; fent hivatkozott Rozand‑Lambiotte kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 95. pontja; T‑373/00., T‑27/01., T‑56/01. és T‑69/01. sz., Tralli kontra EKB egyesített ügyekben 2002. június 27‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑97. o. és II‑453. o.) 69. pontja.

3.      Az adminisztráció széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a próbaidős tisztviselő képességeinek és teljesítményének a szolgálati érdek alapján való értékelését illetően. A Törvényszéknek tehát nem feladata, hogy a próbaidő eredményét és a közösségi közszolgálatban való véglegesítésre pályázó személy képességeit illetően az intézmények értékelését a saját értékelésével váltsa fel, mivel az általa gyakorolt felülvizsgálat a nyilvánvaló mérlegelési hiba vagy a hatáskörrel való visszaélés fennállására korlátozódik.

(lásd a 62. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság fent hivatkozott Munk kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 16. pontja; 290/82. sz., Tréfois kontra Bíróság ügyben 1983. november 17‑én hozott ítéletének (EBHT 1983., 3751. o.) 29. pontja; 347/82. sz., Alvarez kontra Parlament ügyben 1984. április 5‑én hozott ítéletének (EBHT 1984., 1847. o.) 16. pontja; fent hivatkozott Patrinos kontra EGSZB ügyben hozott ítéletének 25. pontja, valamint C‑17/88. sz., Patrinos kontra EGSZB ügyben 1989. december 13‑án hozott ítéletének (EBHT 1989., 4249. o.) 33. pontja;

az Elsőfokú Bíróság fent hivatkozott Kupka‑Floridi kontra EGSZB ügyben hozott ítéletének 52. pontja, fent hivatkozott Rozand‑Lambiotte kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 112. pontja és fent hivatkozott Tralli kontra EKB ügyben hozott ítéletének 76. pontja.

4.      A személyzeti szabályzat 34. cikkében előírt eljárásnak nem az a célja, hogy a próbaidős tisztviselőnek lehetőséget biztosítson a róla készített kedvezőtlen próbaidős jelentés következtében hozandó határozattal kapcsolatos véleménynyilvánításra. Ezenfelül a személyzeti szabályzat 34. cikke (3) bekezdésének szövegéből egyáltalán nem következik, hogy ha a próbaidős tisztviselő munkája nem bizonyul megfelelőnek arra, hogy véglegesítsék, a kinevezésre jogosult hatóságnak kötelessége lenne megfontolni a próbaidős tisztviselő próbaidejének meghosszabbítását és másik szervezeti egységbe való beosztását. Éppen ellenkezőleg, az említett rendelkezésben a „kivételes esetben” kifejezés használata egyértelműen bizonyítja, hogy ez a hatóság széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik annak érdekében, hogy az ügy tényállása és az egyedi körülmények alapján eldöntse, milyen helyzetben kívánatos a próbaidőt meghosszabbítani. A próbaidő meghosszabbítása esetén ez még inkább érvényes magára az újrabeosztásra, amely egyszerű lehetőségként van meghatározva, mivel ugyanezen cikk (4) bekezdése szerint a próbaidő teljes időtartama semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a tizenöt hónapot.

(lásd a 75. és 77. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 10/72. és 47/72. sz., Di Pillo kontra Bizottság egyesített ügyekben 1973. július 12‑én hozott ítéletének (EBHT 1973., 763. o.) 16. pontja.