Language of document : ECLI:EU:F:2007:176

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

17. října 2007

Věc F-114/06

Amerigo Liotti

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Nezapsání do seznamu povýšených úředníků – Rok povýšení 2005 – Prioritní body – Zásluha –Odsloužená léta – Námitka protiprávnosti – Přípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se A. Liotti domáhá zrušení seznamu povýšených úředníků za rok povýšení 2005 v rozsahu, v němž tento seznam neobsahuje jeho jméno a podpůrně zrušení rozhodnutí o přidělení jeho se týkajících prioritních bodů za zmíněný rok.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá zčásti jako zjevně nepřípustná a zčásti jako zjevně neopodstatněná. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Návrh výboru pro povyšování za účelem udělení prioritních bodů – Vyloučení

(Služební řád, čl. 25 druhý pododstavec, články 45, 90 a 91)

Návrh výboru pro povyšování vypracovaný za účelem udělení prioritních bodů různých kategorií stanovených systémem povyšování zavedeným vnitřní právní úpravou Komise nepředstavuje akt nepříznivě zasahující do právního postavení. Výbory pro povyšování nemají totiž pravomoc přijímat rozhodnutí týkající se přidělování prioritních bodů. V důsledku toho, i když na základě čl. 25 druhého pododstavce služebního řádu každé rozhodnutí týkající se stížnosti na [nepříznivě zasahující do právního postavení] úředníka uvede důvody, na kterých je založeno, to neplatí pro takový návrh výboru pro povyšování ve vztahu k nepovýšenému úředníkovi.

(viz bod 50)