Language of document : ECLI:EU:F:2007:176

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (teine koda)

17. oktoober 2007

Kohtuasi F-114/06

Amerigo Liotti

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – Edutatud ametnike nimekirja kandmata jätmine – 2005. aasta edutamine – Eelispunktid – Teened – Teenistusstaaž – Õigusvastasuse väide – Vastuvõetavus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles A. Liotti palub põhinõudena tühistada 2005. aasta edutamise raames edutatud ametnike nimekiri osas, milles see ei sisalda tema nime, ja teise võimalusena tühistada otsus talle sellel aastal antud eelispunktide kohta.

Otsus: Jätta hagi osalise ilmselge vastuvõetamatuse ja osalise ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Edutamiskomitee ettepanek eelispunktide andmiseks – Välistamine

(Personalieeskirjad, artikli 25 teine lõik, artiklid 45, 90 ja 91)

Edutamiskomitee tehtud ettepanek anda komisjoni sise‑eeskirjadega kehtestatud edutamissüsteemis ette nähtud eri kategooriatele eelispunkte ei ole isikut kahjustav meede. Edutamiskomiteedel puudub tegelikult pädevus teha eelispunktide andmisega seonduvaid otsuseid. Seega, kuigi personalieeskirjade artikli 25 teise lõigu kohaselt peab igas ametniku kahjuks tehtud otsuses sisalduma põhjendus, ei kehti see edutamata jäetud ametniku kohta tehtud edutamiskomitee ettepaneku suhtes.

(vt punkt 50)