Language of document : ECLI:EU:F:2007:176

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(toinen jaosto)

17 päivänä lokakuuta 2007

Asia F-114/06

Amerigo Liotti

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Merkitsemättä jättäminen ylennettyjen virkamiesten luetteloon – Vuoden 2005 ylennyskierros – Etusijapisteet – Ansiot – Virkaikä – Lainvastaisuusväite – Tutkittavaksi ottaminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Amerigo Liotti vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan vuoden 2005 ylennyskierroksella ylennettyjä virkamiehiä koskevan luettelon siltä osin kuin kantajan nimeä ei ole tässä luettelossa ja toissijaisesti kumoamaan päätöksen, jossa on määrätty häntä koskevien etusijapisteiden antamisesta kyseisen ylennyskierroksen yhteydessä.

Ratkaisu: Kanne jätetään osittain tutkimatta, koska sen tutkimisen edellytykset eivät selvästi täyty, ja hylätään osittain selvästi perusteettomana. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Ylennyskomitean ehdotus etusijapisteiden myöntämisestä – Ehdotus ei ole virkamiehelle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 25 artiklan 2, 45, 90 ja 91 kohta)

Ylennyskomitean tekemä ehdotus komission sisäisellä määräyksellä käyttöön otetun ylennysjärjestelmän eri ryhmien etusijapisteiden myöntämiseksi ei ole asianomaiselle vastainen toimi. Ylennyskomiteoilla ei näet ole toimivaltaa tehdä päätöksiä etusijapisteiden myöntämisestä. Vaikka henkilöstösääntöjen 25 artiklan toisen kohdan nojalla kaikki asianomaiselle vastaiset päätökset on perusteltava, tämä ei sen vuoksi päde tällaiseen ylennyskomitean ehdotukseen ylentämättä jätetyn virkamiehen osalta.

(ks. 50 kohta)