Language of document : ECLI:EU:F:2007:176

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 17. oktobra 2007

Zadeva F-114/06

Amerigo Liotti

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Nevpis na seznam uradnikov, ki so napredovali – Napredovalno obdobje 2005 – Prednostne točke – Delovna uspešnost – Delovna doba – Ugovor nezakonitosti – Dopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero A. Liotti predlaga, primarno, razglasitev ničnosti seznama uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2005, ker na tem seznamu ni navedeno njegovo ime, in, podredno, razglasitev ničnosti odločbe, s katero so mu bile dodeljene prednostne točke za navedeno obdobje.

Odločitev: Tožba se delno zavrže kot očitno nedopustna in delno zavrne kot očitno neutemeljena. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Predlog odbora za napredovanja za dodelitev prednostnih točk – Izključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 25, drugi odstavek, 45, 90 in 91)

Predlog odbora za napredovanja za dodelitev različnih kategorij prednostnih točk, določenih v sistemu napredovanja, uvedenem z notranjimi predpisi Komisije, ni akt, ki posega v položaj. Odbori za napredovanja namreč nimajo pristojnosti za sprejemanje odločitev o dodelitvi prednostnih točk. Posledično, čeprav mora biti na podlagi člena 25, drugi odstavek, Kadrovskih predpisov obrazložena vsaka odločba, ki posega v položaj, to ne velja za tak predlog odbora za napredovanja glede uradnika, ki ni napredoval.

(Glej točko 50.)