Language of document : ECLI:EU:F:2007:146

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

19 iulie 2007

Cauza F‑98/06

Risto Lohiniva

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului – Radiere”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Lohiniva solicită anularea deciziei din 30 mai 2006 a autorității împuternicite să facă numiri din cadrul Comisiei prin care a fost respinsă reclamația pe care o formulase împotriva deciziei Comisiei prin care aceasta a refuzat să îi recunoască, începând cu momentul în care a fost repartizat la Bruxelles, după o perioadă de serviciu în Finlanda, dreptul de a continua să transfere către această țară 35 % din remunerația sa lunară netă, în conformitate cu articolul 17 din anexa XIII la statut

Decizia: Radiază cauza F‑98/06, Lohiniva/Comisia, din registrul Tribunalului. Obligă Comisia să plătească reclamantului, în vederea stingerii definitive a litigiului, suma de 5 000 de euro, care include cheltuielile de judecată efectuate de acesta. Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice – Radiere din registru

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art.87 alin. (5) al doilea paragraf și art. 98 primul paragraf; Decizia 2004/752 a Consiliului, art.3 alin. (4)]