Language of document : ECLI:EU:F:2007:172

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. spalio 10 d.

Byla F‑107/06

Michael Berrisford

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Pirmenybės balų suteikimas – Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bendrosios įgyvendinimo nuostatos“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo M. Berrisford prašo, pirmiausia, panaikinti 2005 m. lapkričio 23 d. Administraciniuose pranešimuose Nr. 85‑2005 paskelbtą sprendimą neįrašyti jo pavardės į paaukštintų į A*13 lygį pareigūnų sąrašą vykdant 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą ir priteisti iš Komisijos 25 000 eurų žalai atlyginti.

Sprendimas: Panaikinti sprendimą neįrašyti ieškovo į paaukštintų į A*13 lygį pareigūnų sąrašą vykdant 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą. Atmesti likusius ieškinio reikalavimus. Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas


Pagal Pareigūnų nuostatų 45 straipsnį Paskyrimų tarnyba, lygindama kandidatų, kurių pareigos gali būti paaukštintos, nuopelnus, privalo atidžiai ir nešališkai išnagrinėti kiekvienos paraiškos atitinkamus duomenis.

Aplinkybė, į kurią reikia atsižvelgti, yra tai, kad pareigūną jau buvo siūloma paaukštinti per ankstesnes paaukštinimo procedūras, tačiau nesėkmingai. Iš tiesų ši aplinkybė yra svarbus nuopelnas su sąlyga, kad per tą laiką suinteresuotasis asmuo jo neprarado.

Komisijos priimtose Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bendrosiose įgyvendinimo nuostatose, kuriose numatyta, kad paaukštinimas turi būti suteiktas palyginus tam tikro laikotarpio individualius nuopelnus, patvirtinta, jog į minėtą aplinkybę atsižvelgti privaloma.

Be to, neatsižvelgus į ankstesnius siūlymus paaukštinti, skirtingos situacijos galėtų būti vertinamos vienodai.

Jeigu būtų pasitvirtinę, kad Paaukštinimo komiteto nustatytais pirmenybės balų suteikimo kriterijais trukdoma atsižvelgti į šį ypatingą nuopelną, Paskyrimų tarnyba, kuri privalo laikytis aukštesnės galios teisės normų, turėtų netaikyti šių kriterijų.

(žr. 67, 68, 71–76 ir 103 punktus)

Nuoroda:

1991 m. lapkričio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimo Technische Universität München, C‑269/90, Rink. p. I‑5469, 14 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1991 m. gruodžio 11 d. Sprendimo Frederiksen prieš Parlamentą, T‑169/89, Rink. p. II‑1403, 69 punktas; 2005 m. gegužės 4 d. Sprendimo Sena prieš AESA, T‑30/04, Rink. VT p. I‑A‑113 ir II‑519, 80 punktas; 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo Casini prieš Komisiją, T‑132/03, Rink. VT p. I‑A‑253 ir II‑1169, 69 punktas; 2007 m. birželio 6 d. Sprendimo Parlante prieš Komisiją, T‑432/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑0000 ir II‑A‑2‑0000, 97 punktas.