Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

5. července 2007

Věc F-93/06

Bruno Dethomas

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Bývalý dočasný zaměstnanec – Jmenování úředníkem – Změna služebního řádu dne 1. května 2004 – Článek 32 třetí pododstavec služebního řádu – Zařazení do platového stupně“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou B. Thomas žádá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2007, kterým byl jmenován úředníkem Evropských společenství ve zkušební době jako vedoucí delegace Komise v Marockém království na generálním ředitelství „Vnější vztahy“ v rozsahu, v němž stanoví jeho zařazení do platové třídy A*14, stupně 2.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Komise ze dne 11. ledna 2006 se ruší v rozsahu, v němž stanoví zařazení žalobce jako vedoucího delegace Komise v Marockém království do platové třídy A*14, platového stupně 2. Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Přijetí – Zařazení do platového stupně – Uznání let služby v platovém stupni

(Služební řád, čl. 29 odst. 2 a čl. 32 pododstavec 3; nařízení Rady č. 723/2004)

Při neexistenci přechodného ustanovení v nařízení č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 32 třetí pododstavec služebního řádu, jehož jasný text nepřipouští diskusi, zůstává po vstupu uvedeného nařízení v platnost plně použitelný na zařazení do platového stupně všech dočasných zaměstnanců jmenovaných úředníky v platové třídě, kterou měli dosud. Ti si tedy ponechají počet let služby v platovém stupni, kterých dosáhli jako dočasní zaměstnanci.

V tomto ohledu totiž nemůže být pokládáno jmenování zaměstnance v činné službě na vyšší pozici na základě čl. 29 odst. 2 služebního řádu za „externí“ přijetí do zaměstnání, které by bránilo jakémukoliv vzetí v úvahu let služby, kterých nově jmenovaný úředník dosáhl v postavení dočasného zaměstnance.

(viz body 49, 58 a 62)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 28. června 2007, Da Silva v. Komise, F‑21/06, Sb. VS s. I-A-1-0000 a II-A-1-0000, bod 75