Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

5 iulie 2007

Cauza F‑93/06

Bruno Dethomas

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Fost agent temporar – Numire în calitate de funcționar – Modificarea statutului la 1 mai 2004 – Articolul 32 al treilea paragraf din statut – Încadrare în treaptă”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA prin care domnul Dethomas solicită anularea deciziei Comisiei din 11 ianuarie 2006 prin care este numit funcționar și este repartizat în calitate de șef al Delegației Comisiei în Regatul Maroc, la Direcția Generală Relații Externe, în măsura în care prin această decizie a fost încadrat în gradul A*14 treapta 2

Decizia: Anulează decizia Comisiei din 11 ianuarie 2006 în măsura în care îl încadrează pe reclamant, în calitate de șef al Delegației Comisiei în Regatul Maroc, în gradul A*14 treapta 2. Obligă Comisia la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Recrutare – Încadrare în treaptă – Spor de vechime în treaptă

[Statutul funcționarilor, art. 29 alin. (2) și art. 32 al treilea paragraf; Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

În lipsa unor dispoziții tranzitorii în Regulamentul nr. 723/2004, care să modifice Statutul funcționarilor, precum și Regimul aplicabil celorlalți agenți, articolul 32 al treilea paragraf din statut, al cărui text clar nu poate face obiectul vreunei interpretări, rămâne pe deplin aplicabil după intrarea în vigoare a regulamentului menționat în legătură cu încadrarea în treaptă a oricărui agent temporar numit funcționar în gradul pe care îl avea până în acel moment. Prin urmare, funcționarul respectiv își păstrează vechimea în treaptă pe care a dobândit‑o în calitate de agent temporar.

În aceste condiții, numirea unui agent aflat în activitate într‑un post superior în temeiul articolului 29 alineatul (2) din statut nu poate fi considerată drept o recrutare „externă”, care împiedică luarea în considerare a anilor de serviciu pe care funcționarul nou numit i‑a acumulat în calitate de agent temporar.

(a se vedea punctele 49, 58 și 62)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 28 iunie 2007, Da Silva/Comisia, F‑21/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 și II‑A‑1‑0000, punctul 75