Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 30ής Νοεμβρίου 2009 [αίτηση του Administrativen sad Sofia-grad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

(Υπόθεση C-357/09 PPU) 1

(Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές σχετικές με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων - Οδηγία 2008/115/ΕΚ - Επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών - Άρθρο 15, παράγραφοι 4 έως 6 - Διάρκεια της κράτησης - Ζήτημα αν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης απομάκρυνσης - Έννοια του όρου "λογική προοπτική απομάκρυνσης")

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Administrativen sad Sofia-grad

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov)

Αντικείμενο

Αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης - Administrativen sad Sofia-grad - Ερμηνεία του άρθρου 15, παράγραφοι 4, 5 και 6, της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348, σ. 98) - Υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας της κράτησης, την οποία προβλέπει το άρθρο 15 της οδηγίας αυτής σε σχέση με τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε κράτος μέλος - Υπέρβαση της μέγιστης αυτής διάρκειας κατά την έναρξη ισχύος της οδηγίας και πριν από τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, το οποίο δεν προβλέπει χρονικά όρια για την κράτηση αυτή - Εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας μετά τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο και μη αναδρομική εφαρμογή τους στις εκκρεμείς ήδη υποθέσεις - Για τον υπολογισμό της μέγιστης διάρκειας της κράτησης δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διήρκεσε η διαδικασία προσβολής της απόφασης των εθνικών αρχών για την απομάκρυνση του αλλοδαπού από την επικράτεια - Η υπέρβαση αυτή ενδέχεται να δικαιολογείται λόγω της μη ύπαρξης εγγράφων ταυτότητας και βιοτικών πόρων του ενδιαφερόμενου και λόγω της επιθετικής συμπεριφοράς του - Έννοια του όρου "λογική προοπτική απομάκρυνσης"

Διατακτικό

Το άρθρο 15, παράγραφοι 5 και 6, της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, έχει την έννοια ότι ο προβλεπόμενος στις διατάξεις αυτές μέγιστος χρόνος κράτησης περιλαμβάνει επίσης τον χρόνο κράτησης που συμπληρώθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας απομάκρυνσης που κινήθηκε πριν αρχίσει να εφαρμόζεται η ρύθμιση που θεσπίστηκε με την οδηγία αυτή.

Το χρονικό διάστημα του εγκλεισμού ενός ατόμου σε κέντρο προσωρινής κράτησης βάσει απόφασης που έχει ληφθεί σύμφωνα με τις εθνικές και τις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν τους αιτούντες άσυλο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως χρόνος κράτησης ενόψει απομάκρυνσης κατά την έννοια του άρθρου 15 της οδηγίας 2008/115.

Το άρθρο 15, παράγραφοι 5 και 6, της οδηγίας 2008/115 έχει την έννοια ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εκτέλεση της απόφασης για απομάκρυνση από την επικράτεια είχε ανασταλεί, λόγω της άσκησης από τον ενδιαφερόμενο ένδικης προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του χρόνου κράτησης ενόψει απομάκρυνσης, όταν ο ενδιαφερόμενος εξακολούθησε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, να παραμένει σε κέντρο προσωρινής κράτησης.

Το άρθρο 15, παράγραφος 4, της οδηγίας 2008/115 έχει την έννοια ότι δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση που έχουν εξαντληθεί, κατά το χρονικό σημείο της δικαστικής επανεξέτασης της κράτησης του ενδιαφερομένου, οι δυνατότητες παράτασης του χρόνου κράτησης τον οποίο προβλέπει το άρθρο 15, παράγραφος 6, της οδηγίας 2008/115.

Το άρθρο 15, παράγραφος 4, της οδηγίας 2008/115 έχει την έννοια ότι μόνο η πραγματική προοπτική επιτυχούς απομάκρυνσης χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπουν οι παράγραφοι 5 και 6 του ίδιου αυτού άρθρου συνιστά λογική προοπτική απομάκρυνσης και ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική όταν δεν φαίνεται πιθανό να γίνει ο ενδιαφερόμενος δεκτός σε τρίτη χώρα εντός των χρονικών αυτών ορίων.

Το άρθρο 15, παράγραφοι 5 και 6, της οδηγίας 2008/115 έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει, όταν έχει παρέλθει ο μέγιστος χρόνος κράτησης τον οποίο προβλέπει η οδηγία αυτή, να μην απολύεται ο ενδιαφερόμενος αμέσως για τον λόγο ότι δεν έχει στην κατοχή του έγκυρα έγγραφα, επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά και δεν διαθέτει βιοποριστικά μέσα ούτε κατάλυμα ή πόρους που να του παρέχει προς τούτο το οικείο κράτος μέλος.

____________

1 - ΕΕ C 267 της 7.11.2009.