Language of document : ECLI:EU:T:2008:520

Διάταξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου της 20ής Νοεμβρίου 2008 – SIAE κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-433/08 R)

«Ασφαλιστικά μέτρα – Απόφαση της Επιτροπής που διατάσσει την παύση εναρμονισμένης πρακτικής στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων του δημιουργού – Αίτηση αναστολής εκτελέσεως – Έλλειψη επείγοντος χαρακτήρα»

1.                     Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προσωρινά μέτρα – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Fumus boni juris – Επείγον – Σωρευτικός χαρακτήρας – Σειρά εξέτασης και τρόπος εξακρίβωσης – Εξουσία εκτίμησης του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων (Άρθρα 225 ΕΚ, 242 ΕΚ και 243 ΕΚ· Κανονισμός Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, άρθρο 104 § 2) (βλ. σκέψεις 23-26)

2.                     Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Οικονομική ζημία – Βάρος της αποδείξεως – Επέλευση της ζημίας εξαρτώμενη από μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα (Άρθρο 242 ΕΚ· Κανονισμός Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, άρθρο 104 § 2) (βλ. σκέψεις 35, 43-47)

3.                     Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Οικονομική ζημία – Αβεβαιότητα συνδεόμενη με την αποκατάσταση της ζημίας στο πλαίσιο ενδεχόμενης αγωγής αποζημιώσεως (Άρθρο 242 ΕΚ· Κανονισμός Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, άρθρο 104 § 2) (βλ. σκέψη 42)

4.                     Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή εκτελέσεως – Προϋποθέσεις χορηγήσεως – Επείγον – Σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία – Οικονομική ζημία – Ουσιώδης και μη αναστρέψιμη μεταβολή των συνθηκών της αγοράς – Κριτήρια εκτιμήσεως – Βάρος αποδείξεως (Άρθρο 242 ΕΚ· Κανονισμός Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, άρθρο 104 § 2) (βλ. σκέψεις 48-51)

Αντικείμενο

Αίτηση αναστολής της εκτελέσεως του άρθρου 4, παράγραφος 2, της αποφάσεως C (2008) 3435 τελικό της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2008, σχετικά με διαδικασία του άρθρου 81 ΕΚ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ (υπόθεση COMP/C2/38 698 – CISAC).

Διατακτικό

Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

2)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.