Language of document : ECLI:EU:T:2008:520

2008 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo pirmininko nutartis SIAE prieš Komisiją

(Byla T‑433/08 R)

„Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Komisijos sprendimas, kuriuo nurodyta nutraukti suderintus veiksmus autorių teisių kolektyvinio administravimo srityje – Prašymas sustabdyti vykdymą – Skubos nebuvimas“

1.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – „Fumus boni juris“ – Skuba – Kumuliatyvus pobūdis – Nagrinėjimo eiliškumas ir tikrinimo būdas – Laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo diskrecija (EB 225, 242 ir 243 straipsniai; Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 104 straipsnio 2 dalis) (žr. 23–26 punktus)

2.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Finansinė žala – Įrodinėjimo našta – Žalos, priklausančios nuo būsimų ir neapibrėžtų įvykių, atsiradimas (EB 242 straipsnis; Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 104 straipsnio 2 dalis) (žr. 35 ir 43–47 punktus)

3.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Finansinė žala – Netikrumas, susijęs su žalos atlyginimu, galimai pareiškus ieškinį dėl žalos atlyginimo (EB 242 straipsnis; Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 104 straipsnio 2 dalis) (žr. 42 punktą)

4.                     Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Finansinė žala – Esminis ir negrįžtamas rinkos sąlygų pasikeitimas – Vertinimo kriterijai – Įrodinėjimo našta (EB 242 straipsnis; Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 104 straipsnio 2 dalis) (žr. 48–51 punktus)

Dalykas

Prašymas sustabdyti 2008 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimo C (2008) 3435, galutinis, susijusio su procedūra pagal EB 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla COMP/C2/38.698 – CISAC), 4 straipsnio 2 dalies vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2.

Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.