Language of document : ECLI:EU:F:2007:143

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2007. július 12.

F‑143/06. sz. ügy

Donato Continolo

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – Nyugdíjjogosultság átvitele – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben D. Continolo a nyugdíjának megállapításáról és kiszámításáról szóló 2006. január 3‑i bizottsági határozat megsemmisítését kéri annyiban, amennyiben a határozat a nyugdíj kiszámítása során az 1981. június 11‑e és 1983. március 1‑je közötti időszakot, amikor D. Continolo személyes okokkal indokolt szabadságon volt, egy év, 8 hónap és 20 nap szolgálati idő helyett egy év, 5 hónap és 6 nap szolgálati időként vette figyelembe, együttesen a kinevezésre jogosult hatóság által a fent említett 2006. január 3‑i határozat elleni panaszt elutasító 2006. szeptember 5‑én hozott határozat megsemmisítésével.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Tárgybeli és jogcímbeli azonosság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

A személyzeti szabályzat 91. cikke (2) bekezdésének értelmében a kereset kizárólag annyiban elfogadható, amennyiben azt a kinevezésre jogosult hatósághoz benyújtott, a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése szerinti, a sérelmet okozó aktus ellen irányuló, az e cikkben előírt három hónapos határidőn belül előterjesztett panasz előzi meg.

A tisztviselőnek az adminisztráció nyugdíjjogosultságot megállapító határozata ellen irányuló keresete elfogadhatatlan, amennyiben az előzetes panasz az adminisztráció későbbi határozata ellen irányult, amellyel elutasította a közösségi nyugdíjrendszerben való visszamenőleges járulékfizetés iránti kérelmét. Az első határozat ellen irányuló keresetet ugyanis nem előzte meg az ugyanabban a tárgyban előterjesztett panasz, így az nem tesz eleget a személyzeti szabályzat 91. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseiben megfogalmazott követelményeknek. Másrészt, annak feltételezése esetén, hogy a panasz – amennyiben az a felperes nyugdíjjogosultságának az adminisztráció általi kiszámítására vonatkozik – az első határozat jogszerűsége vitatásának is minősülhet, és ebből következően másodlagosan ezen határozattal szemben előterjesztettnek tekinthető, akkor azt a személyzeti szabályzat szerinti határidőn belül kellett volna benyújtani.

(lásd a 18. és 22–24. pontot)