Language of document : ECLI:EU:F:2007:143

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2007 m liepos 12 d.

Byla F‑143/06

Donato Continolo

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Teisių į pensiją pervedimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo D. Continolo prašo panaikinti 2006 m. sausio 3 d. Komisijos sprendimą suteikti ir apskaičiuoti ieškovo teises į pensiją tiek, kiek apskaičiuojant jo teises į pensiją už laikotarpį, per kurį jis buvo atostogose dėl asmeninių priežasčių nuo 1981 m. birželio 11 d. iki 1983 m. kovo 1 d., atsižvelgiama tik į vienus metus 5 mėnesius ir 6 dienas vietoj metų 8 mėnesių ir 20 dienų, ir 2006 m. rugsėjo 5 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti skundą dėl minėto 2006 m. sausio 3 d. sprendimo.

Sprendimas: Ieškinį atmesti kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Dalyko ir pagrindo sutapimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 2 dalį pareigūno ieškinys yra priimtinas, jei Paskyrimų tarnyba buvo iš anksto gavusi skundą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį dėl asmens nenaudai priimto akto per šiame straipsnyje numatytą trijų mėnesių terminą.

Pareigūno ieškinys dėl administracijos sprendimo, kuriuo nustatomos jo teisės į pensiją, yra nepriimtinas, kai išankstinis skundas buvo pateiktas dėl vėlesnio administracijos sprendimo atmesti jo prašymą retroakyviai sumokėti įmokas į Bendrijų pensijų sistemą. Iš tiesų prieš pareiškiant ieškinį tiek, kiek jis buvo pateiktas dėl pirmojo sprendimo, nebuvo paduotas išankstinis skundas dėl to paties objekto ir todėl nėra įvykdytas Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 2 dalies nuostatose įtvirtintas reikalavimas. Be to, net manant, kad skundas tiek, kiek jis susijęs su administracijos atliktu ieškovo teisių į pensiją apskaičiavimu, galėtų būti skundas, kuriuo ginčijamas pirmojo sprendimo teisėtumas, ir todėl jis galėtų būti laikomas papildomai pateiktu dėl šio sprendimo, jis vis tiek turėjo būti paduotas per Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytą terminą.

(žr. 18 ir 22–24 punktus)