Language of document : ECLI:EU:F:2007:118

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2007. július 2.

F‑117/05. sz. ügy

Carlos Sanchez Ferriz

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel hiánya – 2004‑es előléptetési időszak – Elsőbbségi pontok – Érdem – Szolgálati idő – Elfogadhatóság”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben C. Sanchez Ferriz elsődlegesen a 2004. évi előléptetési időszakban előléptetett tisztviselők listájának megállapításáról szóló, 2004. november 30‑i bizottsági határozat megsemmisítését kéri, amennyiben ez a lista nem tartalmazza a nevét, másodlagosan az említett időszakra vonatkozó elsőbbségi pontjainak odaítéléséről szóló határozat megsemmisítését.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

A tisztviselő nem jogosult arra, hogy a törvény vagy az intézmények érdekében lépjen fel, és megsemmisítés iránti keresete alátámasztására kizárólag olyan kifogásokra hivatkozhat, amelyek őt személyében érintik. Ebből következően nyilvánvalóan elfogadhatatlan a tisztviselő által előterjesztett azon kereset, amely az előléptetési időszak során magasabb besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájának megsemmisítésére irányul annyiban, amennyiben ez a lista nem tartalmazza a felperes nevét, ha nem jelöli meg, hogy miben áll a kereset benyújtásához fűződő személyes érdeke, és bizonyos típusú előléptetési pontok jogellenességére való hivatkozásra szorítkozik, anélkül azonban, hogy írásbeli beadványaiban a kérdéses előléptetési időszakbeli személyes helyzetére vonatkozó konkrét tényt terjesztene elő; ilyen tény különösen az általa kapott, említett típusú előléptetési pontok száma. Nem kérdőjelezi meg ezt a megállapítást az, hogy ezen előléptetési pontok száma kitűnik az ellenkérelemhez mellékelt iratból, mivel a felperes feladata, hogy az eljáráshoz fűződő érdekét írásban ismertesse, és adott esetben a mellékletekben szereplő, vonatkozó tényekre hivatkozzon.

(lásd a 31. és 32. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 85/82. sz., Schloh kontra Tanács ügyben 1983. június 30‑án hozott ítéletének (EBHT 1983., 2105. o.) 14. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑436/04. sz., Sanchez Ferriz kontra Bizottság ügyben 2006. november 22‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑277. o. és II‑A‑2‑1439. o.) 35. pontja; T‑422/04. sz., Lavagnoli kontra Bizottság ügyben 2006. november 23‑án hozott ítéletének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 31. pontja.