Language of document : ECLI:EU:F:2007:118

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2007 m. liepos 2 d.

Byla F‑117/05

Carlos Sanchez Ferriz

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Neįtraukimas į paaukštintų pareigūnų sąrašą – 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Pirmenybės balai – Nuopelnai – Tarnybos stažas – Priimtinumas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį, kuriuo C. Sanchez Ferriz prašo, pirma, panaikinti 2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimą, patvirtinantį pareigūnų, kurių pareigos buvo paaukštintos per 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, sąrašą, dėl to, kad šiame sąraše nėra jo pavardės, ir papildomai panaikinti sprendimą skirti pirmenybės balus per minėtą procedūrą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį iš dalies kaip akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Pareigūnas neturi teisės veikti vadovaudamasis teisės arba institucijų interesais ir, grįsdamas ieškinį dėl panaikinimo, gali pareikšti tik konkrečiai su juo susijusius kaltinimus. Todėl akivaizdžiai nepriimtinas yra pareigūno ieškinys, kuriuo siekiama panaikinti pareigūnų, kurių pareigos per pareigų paaukštinimo procedūrą buvo paaukštintos priskiriant prie aukštesnio lygio, sąrašą dėl to, kad šiame sąraše nėra ieškovo pavardės, jeigu ieškovas nepaaiškina, kodėl jis yra suinteresuotas pareikšti ieškinį ir tik remiasi tam tikrų paaukštinimo balų kategorijų neteisėtumu, savo rašytiniuose dokumentuose nepateikdamas jokios konkrečios informacijos apie savo asmeninę situaciją aptariamos pareigų paaukštinimo procedūros atžvilgiu, kaip antai pirmiausia informacijos apie jam skirtų minėtų kategorijų paaukštinimo balų skaičių. Tokios išvados nepaneigia faktas, kad šių paaukštinimo balų skaičius matyti prie atsiliepimo į ieškinį pridedamame dokumente, nes savo rašytiniuose dokumentuose ieškovas turi apibūdinti savo suinteresuotumą pareikšti ieškinį ir, kai reikia, nurodyti priede pateikiamą atitinkamą informaciją.

(žr. 31 ir 32 punktus)

Nuoroda:

1983 m. birželio 30 d. Teisingumo Teismo sprendimo Schloh prieš Tarybą, 85/82, Rink. p. 2105, 14 punktas.

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2006 m. lapkričio 22 d. Sprendimo Sanchez Ferriz prieš Komisiją, T‑436/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑277 ir II‑A‑2‑1439, 35 punktas; 2006 m. lapkričio 23 d. Sprendimo Lavagnoli prieš Komisiją, T‑422/04, Rink. p. II‑0000, 31 punktas.