Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. října 2009 - Aayhan a další v. Parlament

(Věc F-10/08)1

"Nevydání rozhodnutí ve věci samé"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Aayhan a další (Strasburg, Francie) (zástupce: R. Blindauer, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: M. Mustapha-Pacha a R. Ignătescu, poté R. Ignătescu a S. Seyer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007, kterým se zamítá stížnost podaná žalobci dne 21. června 2007, kterou se domáhali toho, aby veškeré pracovní smlouvy, které s nimi tento orgán uzavřel, byly překvalifikovány ze smluv na dobu určitou na jedinou smlouvu na dobu neurčitou

Výrok usnesení

Není namístě rozhodnout ve věci F 10/08, Aayhan a další v. Parlament.

Žalobci ponesou vlastní náklady řízení a ukládá se jim rovněž náhrada nákladů Evropského parlamentu.

____________

1 - Úř. věst. C 64, 8.3.2008, s.70.