Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu teise koja 22. oktoobri 2009. aasta määrus -Aayhan jt versus parlament

(Kohtuasi F-10/08)1

(Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Laleh Aayhan (Strasbourg, Prantsusmaa) jt (esindaja: advokaat R. Blindauer)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: M. Mustapha-Pacha ja R. Ignătescu, hiljem R. Ignătescu ja S. Seyr)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hagejate 21. juunil 2007 esitatud kaebus, milles taotleti kõigi nende ja nimetatud institutsiooni vaheliste tähtajaliste lepingute muutmist üheksainsaks tähtajatuks lepinguks.

Resolutsioon

Kohtuasjas F-10/08: Laleh jt vs. parlament on otsuse tegemise vajadus ära langenud.

Mõista Euroopa Parlamendi kohtukulud välja hagejatelt, kes ühtlasi kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 64, 8.3.2008, lk 70