Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2009. október 22-i végzése - Aayhan és társai kontra Parlament

(F-10/08. sz. ügy)1

(Okafogyottság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Laleh Aayhan (Strasbourg, Franciaország) és társai (képviselő: R. Blindauer ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők kezdetben: M. Mustapha-Pacha és R. Ignătescu, később: R. Ignătescu és S. Seyr meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesek által az Európai Parlamenttel határozott időre kötött összes szerződéseik egy, határozatlan idejű szerződéssé való átminősítése végett 2007. június 21-én benyújtott panaszt elutasító, 2007. október 25-i európai parlamenti határozat megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

Az F-10/08. sz. Aayhan és társai kontra Parlament ügyben benyújtott keresetről nem szükséges határozni.

A felperesek maguk viselik a saját költségeiket, valamint a Parlament részéről felmerült költségeket.

____________

1 - HL C 64., 2008.3.8., 70. o.